https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

OSP z nowym sprzętem

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Boguszów i Gorce wzbogaciły się o nowoczesny sprzęt, który posłuży do ratowania ludzi. Zakup nowego sprzętu ratowniczego został zrealizowany ze środków Gminy Boguszów-Gorce i współfinansowany był ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Dla obu jednostek zakupiono defibrylatory, które dotąd nie były na ich wyposażeniu, a które znacznie wpłyną na poszerzenie ich możliwości operacyjnych. Dla OSP Boguszów zakupiono także rozpieracz kolumnowy, który stanowi uzupełnienie zestawu ratownictwa technicznego nabytego przez jednostkę i gminę w 2017 roku. Rozpieracz posłuży między innymi do udzielania pomocy w wypadkach drogowych. Kontynuacja zakupów ma uzasadnienie i stanowi przygotowanie do efektywnego prowadzenia działań ratowniczych na mającej powstać obwodnicy Boguszowa-Gorc.
(RED)

 
 

REKLAMA

Kliknij tutaj