https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Odbudują drogę

W Głuszycy zostanie dobudowana droga gminna i powstanie droga pożarowa przy krytej pływalni.
 
Gmina Głuszyca przystępuje do realizacji projektu „Odbudowa drogi gminnej w Głuszycy wraz z odwodnieniem na długości 300 mb – intensywne opady deszczu i gradu czerwiec 2013 r.”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 80 procent wartości zadania. Całkowite koszty inwestycji wynoszą 214 635 zł. Zadanie wykona wyłonione w drodze przetargu Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Vicbud Sp. z o.o. z Czarnego Boru.
-Gmina Głuszyca wyłoniła w drodze przetargu firmę, która wykona drogę pożarową przy krytej pływalni Delfinek- informuje burmistrz Roman Głód.
Zadanie pn. „Sowiogórski Raj – Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3” – budowa drogi pożarowej” będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo Budowlane „Czerbud” z Grodziszcza. Wartość zadania sfinansowanego w całości z budżetu Gminy Głuszyca wyniesie 339523,96 zł. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31 sierpnia 2018 r.
(SJ)
 
Przy krytej pływalni w Głuszycy powstanie droga przeciwpożarowa.

REKLAMA

Kliknij tutaj