https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Usuwają azbest

W ramach konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gmina Głuszyca otrzymała dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierający azbest. Firma wyłoniona w drodze zamówień publicznych rozpoczęła realizację zadania na terenie gminy. W roku bieżącym planowane jest usunięcie wyrobów zawierających azbest i ich utylizację z 13 posesji na terenie gminy.
(SJ)
centrum gluszycy

REKLAMA

Kliknij tutaj