https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Oczyszczają atmosferę w uzdrowisku

 
Z myślą o poprawie jakości powietrza atmosferycznego na terenie Szczawna-Zdroju, burmistrz Miasta Marek Fedoruk podpisał z PGNiG porozumienie na mocy którego w budynku Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju zostanie utworzony punkt informacyjno-kontaktowy PGNiG. – Wspólne działanie ma zachęcić mieszkańców i przedsiębiorców działających w mieście do wyeliminowania palenisk opalanych paliwem stałym i zastępowanie ich piecami na paliwo gazowe. Oprócz wsparcia merytorycznego w zakresie projektowania, realizacji inwestycyjnej i możliwości finansowania, prowadzone będą także działania informacyjne i edukacyjne związane z ochroną środowiska naturalnego w Szczawnie-Zdroju. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli mieszkańcom na zaoszczędzenie czasu i nie ponoszenie kosztów przejazdów do biur obsługi PGNiG – wyjaśnia burmistrz Marek Fedoruk.
(AG)
szczawno porozumienia gazownia

REKLAMA

Kliknij tutaj