https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

PUP zaprasza na szkolenia

Osoby bezrobotne, które są zainteresowane zdobyciem lub uzupełnieniem posiadanych kwalifikacji zawodowych mogą uzyskać pomoc Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu w sfinansowaniu kosztów szkolenia.
W ramach realizowanych przez urząd programów finansowanych zarówno z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również rezerwy ministra przyznanej ze środków Funduszu Pracy przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wsparcie mogą uzyskać osoby:
 powyżej 30 roku życia;
 w wieku 18- 29 lat;
 w wieku 45 lat i powyżej;
 długotrwale bezrobotne (tj. pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych).
Wsparcie udzielane jest do wysokości:
 8.000,00 zł – jeśli osoba bezrobotna do wniosku dołączy deklarację zatrudnienia od pracodawcy, który wyrazi gotowość jej zatrudnienia po sfinansowanej przez Urząd usłudze szkoleniowej, dostosowanej do potrzeb i oczekiwań pracodawcy;
 5.000,00 zł – w sytuacji, gdy osoba bezrobotna nie dysponuje deklaracją zatrudnienia lub rozważa samozatrudnienie, a zakres pomocy (w zależności od realizowanego projektu) wiąże się ze zdobyciem:
a) kwalifikacji w zawodach deficytowych zgodnie z barometrem zawodów na rok 2018 (www.barometrzawodow.pl),
b) kwalifikacji lub umiejętności zawodowych szczególnie poszukiwanych na lokalnym rynku pracy.
Szczegółowych informacji w zakresie realizowanych programów i projektów udzielają specjaliści ds. rozwoju zawodowego w Wydziale Szkoleń (parter, pokój 10). Ponadto aktualne komunikaty dotyczące prowadzonych naborów publikowane są na stronie internetowej Urzędu www.walbrzych.praca.gov.pl.
(AM)
pup-logo nowe

REKLAMA

Kliknij tutaj