https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wyścig winniczków

 
Wszystkich, którzy kochają szaleńcze wyścigi i emocje z nimi związane, zapraszamy 16 czerwca 2018 r. na godz. 13.00 do Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu na VII Wyścig Ślimaków Winniczków.
 
Uczestnikiem wyścigu może być każda osoba bez ograniczeń wiekowych. Każdy z uczestników może wystawić do zawodów jednego zawodnika, a tym zawodnikiem może być tylko i wyłącznie ślimak winniczek (bez względu na wymiary). Zawodnicy (ślimaki) mają do pokonania dystans 1,00 metra w czasie nie dłuższym niż 60 minut. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do zawodów podpisuje zobowiązanie (w przypadku uczestników do 18 roku życia prawny opiekun), że po zakończeniu zawodów pozostawi swojego ślimaka w jego naturalnym środowisku. Zawody rozgrywane są w dwóch kategoriach wiekowych uczestników. Dla najlepszych uczestników wyścigu organizatorzy zapewniają cenne nagrody rzeczowe, puchary, medale.
(RED)
slimaki walim 2018

REKLAMA

Kliknij tutaj