https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Są pieniądze na aktywizację

 
Powiatowy Urząd Pracy informuje, że dysponuje środkami finansowymi dostępnymi zarówno dla osób bezrobotnych, jak również przedsiębiorców chcących zatrudnić osoby bezrobotne. Dostępne formy aktywizacji realizowane są przy wsparciu środków w ramach Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, jak również Rezerwy Ministra przyznanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Osoby bezrobotne, które są zainteresowane zdobyciem lub uzupełnieniem posiadanych kwalifikacji zawodowych mogą uzyskać pomoc w sfinansowaniu kosztów szkolenia. Wsparcie przewidziane jest dla osób powyżej 30 roku życia, w wieku 18-29 lat, w wieku 45 lat i powyżej, jak również długotrwale bezrobotnych. Niniejsze wsparcie udzielane jest do wysokości:
– 8 000 zł – jeśli osoba bezrobotna do wniosku dołączy deklarację zatrudnienia od pracodawcy, który wyrazi gotowość jej zatrudnienia po sfinansowanej przez urząd usłudze szkoleniowej, dostosowanej do potrzeb i oczekiwań pracodawcy;
– 5000 zł – w sytuacji, gdy osoba bezrobotna nie dysponuje deklaracją zatrudnienia lub rozważa samozatrudnienie, a zakres pomocy (w zależności od realizowanego projektu) wiąże się ze zdobyciem:

  1. kwalifikacji w zawodach deficytowych zgodnie z barometrem zawodów na rok 2018 (barometrzawodow.pl),
  2. kwalifikacji lub umiejętności zawodowych szczególnie poszukiwanych na lokalnym rynku pracy.

 
Osoby bezrobotne pragnące otworzyć własną działalność gospodarczą mają możliwość skorzystania
z jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Niniejsze wsparcie przewidziane jest dla osób powyżej 30 roku życia, a także w wieku 18-29 lat. Maksymalna wysokość dofinansowania dla jednej osoby wynosi do 20 000 zł.
Wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły, żłobki lub kluby dziecięce lub podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne oraz producenci rolni zainteresowane uzyskaniem refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy mogą skorzystać z niniejszego wsparcia, tworząc miejsca pracy dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat. Dodatkowo od 11 czerwca br. pomoc przeznaczona będzie także na utworzenie miejsc pracy dla osób długotrwale bezrobotnych, jak i będących w wieku 45 lat i powyżej.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy urzędu, w tym w zakresie:

  • szkoleń – pok. 10,
  • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – pok. 104,
  • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – pok. 105.

Wszelkie bieżące komunikaty dostępne są na stronie internetowej urzędu www.urzadpracy.pl.
(AM)
pup-logo nowe

REKLAMA

Kliknij tutaj