https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Przedszkole do remontu

W Urzędzie Gminy Czarny Bór została podpisana umowa na termomodernizację w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór”. Umowa dotyczy termomodernizacji budynku przedszkola przy ul. Skalników 5a w Czarnym Borze. Zakres prac obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i stropu oraz ścian zewnętrznych w gruncie; remont dachu; a także wymianę: obróbek, rynien, parapetów i rur spustowych, częściowo stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, źródła ciepła na kocioł gazowy kondensacyjny i instalacji c.o. Wartość umowy to 1 150 000,00 zł brutto. Zakończenie prac planowane jest na sierpień 2018 r.
(RED)
przedszkole czarny bor

REKLAMA

Kliknij tutaj