https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Chcą likwidacji parkometrów

Zarządu Komitetu Miejskiego PiS w Wałbrzychu prowadzi akcję zbierania podpisów pod swoim wnioskiem o zniesienie opłat parkingowych w obrębie wałbrzyskich szpitali.
 
– W lutym 2016 roku Klub Radnych PiS Rady Miejskiej Wałbrzycha złożył wniosek o zniesienie obowiązku ponoszenia opłat parkingowych w obrębie Szpitala im. A. Sokołowskiego. Wniosek ten nigdy nie został poddany obowiązującym procedurom, określonym w Statucie Miasta Wałbrzycha. Jedyną reakcją Przewodniczącej Rady Miejskiej M. Romańskiej było zwrócenie się o opinię w tej sprawie do Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta. ZDKiUM zaopiniował negatywnie wspomniany wyżej wniosek PiS. W opinii tej nie odniesiono się jednak do zasadniczego problemu podnoszonego we wniosku, czyli osób chorych, pacjentów licznych szpitalnych przychodni oraz osób odwiedzających hospitalizowanych członków ich rodzin. Ograniczono się jedynie do określenia strat w budżecie Miasta będących skutkiem zniesienia poboru opłat parkingowych. Ta opinia zdecydowała o tym, że Przewodnicząca Rady nie poddała wniosku PiS ocenie Rady Miejskiej. Zastanawiający w tym jest fakt, że zarówno Przewodnicząca Rady jak i Prezydent Miasta są lekarzami i  pracownikami Szpitala im. A. Sokołowskiego. Biorąc pod uwagę powyższe fakty, jak i opinie wielu osób zwracających nam uwagę na opisany wyżej problem, Zarząd Komitetu Miejskiego PiS w Wałbrzychu postanowił, na podstawie par. 50 Statutu Miasta Wałbrzycha, rozpocząć akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o zniesienie opłat parkingowych w obrębie wałbrzyskich szpitali. Wniosek ten dotyczy miejsc parkingowych przy ulicach: A. Sokołowskiego, Czerwonego Krzyża oraz St. Batorego. Uważamy za głęboko niemoralne wykorzystywanie choroby lub nieszczęśliwego wypadku mieszkańców Wałbrzycha i okolic do poboru daniny uzupełniającej braki w budżecie Miasta. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę dobro mieszkańców Wałbrzycha oraz wszystkich pacjentów korzystających z wałbrzyskich szpitali postanowiliśmy rozpocząć akcję zbierania podpisów w tej sprawie – czytamy w oświadczeniu Zarządu Komitetu Miejskiego PiS w Wałbrzychu.
– Wałbrzyski Komitet PiS organizuje w dniu 23 bm. od godz. 10.oo akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o likwidację opłat parkingowych pod wałbrzyskimi szpitalami. Miejscem akcji będzie centrum Piaskowej Góry, tj. „pod zegarem” obok „Manhattanu”
przy ul. Broniewskiego – informuje radny Jerzy Langer.
(RED)
pis logo

REKLAMA

Kliknij tutaj