https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Społeczna zbiórka

 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zarejestrowało zbiórkę publiczną pod nr 2018/1688/KS prowadzoną przez Społeczny Komitet na Rzecz Odbudowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnie-Zdroju.
 
Komitet utworzył Jarosław Stachowiak – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju oraz mieszkańcy miasta: Daniel Dranowski, Igor Krzeszewski, Piotr Nasiukiewicz, Krystian Krawczyk, Roman Pociejowski, Mirosław Łupkowski, Ewelina Piotrowska i Anna Guzik.
– Celem komitetu jest wsparcie jak najszybszej odbudowy Zakładu Przyrodoleczniczego, który spłonął prawie doszczętnie w 5 marca 2018 r. Inicjatywa powstała spontanicznie wśród mieszkańców, którym leży na sercu dobro uzdrowiska i odbudowa jej kluczowego obiektu. Uzdrowisko straciło na atrakcyjności dla kuracjuszy i turystów, a mieszkańcy i pracownicy uzdrowiska są pełni obaw, że funkcjonowanie naszego miasta bez zakładu przyrodoleczniczego może wpłynąć na zmniejszenie zainteresowania naszym kurortem. Prosimy o rozpropagowanie naszej szczytnej akcji i zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tej szlachetnej zbiórce. Wszystkie pytania proszę kierować na adres e-mail: odbudowa.zpl@gmail.com. Link do strony internetowej komitetu www.odbudowazpl.pl. Wpłat można dokonywać na specjalnych rachunek bankowy o numerze 36 1750 0012 0000 0000 3978 9922. W imieniu mieszkańców dziękujemy za każdą, nawet symboliczną wpłatę – podkreślają członkowie Społecznego Komitetu na Rzecz Odbudowy Zakładu Przyrodoleczniczego w Szczawnie-Zdroju.
(RED)
ZPL1

REKLAMA

Kliknij tutaj