https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

V Wałbrzyski Integracyjny Konkurs Pięknego Czytania

18 maja 2018 r., godz.10.00
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia
Organizatorzy:
Urząd Miejski w Wałbrzychu
Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu
Współorganizator:
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia
Zamek Książ
Głównym celem konkursu jest uwrażliwianie na piękno literatury, kształtowanie umiejętności interpretacji tekstu literackiego, propagowanie kultury czytelniczej, rozwój talentów, wyrabianie nawyku czytania, jako formy spędzania wolnego czasu oraz integracja kulturalna mieszkańców Wałbrzycha.
Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta w Wałbrzychu oraz PFRON.
Kontakt: Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu: 74 8422580
czytanie

REKLAMA

Kliknij tutaj