https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Remont z lokalnych kruszyw

Trwa przebudowa kolejnego odcinka ul. Niepodległości w Wałbrzychu. To już piąta drogowa inwestycja w tej części Wałbrzycha, realizowana wspólnie przez Gminę Wałbrzych i Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy.
 
Ul. Niepodległości jest obecnie częściowo rozkopana. Remont dotyczy kilkusetmetrowego odcinka – od numeru 261 do skrzyżowania z ul. Wylotową. Ruch wahadłowy będzie tu obowiązywał przez kilka miesięcy.
Droga przechodzi gruntowną przebudowę. Został z niej zdjęty cały asfalt, wybrana będzie stara podbudowa. W to miejsce spółka Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy, główny inwestor remontu, zapewni nową, kamienną podbudowę oraz aż trzy warstwy nowego, odpornego na ścieranie i warunki atmosferyczne asfaltu.
– Do podbudowy drogi wykorzystane zostaną kruszywa z Kopalni Melafiru w Rybnicy Leśnej. Również warstwy asfaltowe będą zrobione z wysokiej jakości kruszyw, które KSS Bartnica wydobywa w regionie. Asfalt zostanie dostarczony przez naszą Wytwórnię Mas Bitumicznych w Starym Julianowie. Finansujemy też wykonawcę remontu. To przedsiębiorstwo ze Świdnicy więc również lokalne – mówi Jerzy Fiłon, kierownik Działu Mechaniczno – Energetycznego w KSS Bartnica.
Remont obejmie nie tylko wymianę jezdni.
– Po stronie miasta i miejskich spółek znajdzie się m.in. przebudowa chodników, wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz budowa instalacji burzowej – wymienia Bogusław Rogiński, zastępca dyrektora Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu.
Sięgający kilku mln zł koszt remontu Gmina Wałbrzych i KSS Bartnica podzielą między siebie. To już piąta drogowa inwestycja w tej części Wałbrzycha, realizowana wspólnie przez miasto i kopalnię. Wcześniej, w podobny sposób, wyremontowane zostały ulice Gdyńska i Tunelowa oraz dwa inne odcinki ul. Niepodległości. Tą ulicą transportowany jest urobek z Kopalni Melafiru w Rybnicy Leśnej do bocznicy kolejowej w Wałbrzychu. I choć ul. Niepodległości to ruchliwa droga krajowa, eksploatowana nie tylko przez ciężarówki z urobkiem, kopalnia nie odżegnuje się od współodpowiedzialności za jej stan.
– Podejmujemy wspólnie z miastem kolejne remonty dla dobra kierowców i okolicznych mieszkańców – mówi Jakub Madej, prezes KSS Bartnica.
Miasto już ma w planach naprawę kolejnego odcinka ul. Niepodległości.
– Jeszcze przy granicach miasta jezdnia jest w złym stanie, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Dzięki dobrej współpracy z KSS Bartnica i naszym wspólnym działaniom, jakość ul. Niepodległości systematycznie się poprawia – mówi Bogusław Rogiński z ZDKiUM.
(EG)
 remont-walbrzych-niepodleglosci-20180228-02
Na remontowanym od kilku miesięcy odcinku ul. Niepodległości w Wałbrzychu obowiązuje ruch wahadłowy.

REKLAMA

Kliknij tutaj