https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Szkolenia indywidualne

Szkolenia indywidualne dla Ciebie
 
Trwa nabór wniosków na szkolenia wskazane przez osoby bezrobotne w wieku powyżej 30 roku życia (RPO)
 
Informujemy, że z dniem 26.02.2018r. rozpoczął się nabór wniosków na szkolenie wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenie indywidualne) w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (IV)”, realizowanego w ramach Osi 8 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.
 
Pomoc w zakresie sfinansowanie szkoleń wskazanych przez osoby bezrobotne (szkolenia indywidualne) adresowana jest do 30 osób bezrobotnych (19 kobiet i 11 mężczyzn), powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP, które należą do niżej wymienionych grup:
– Osoby długotrwale bezrobotne
– Osoby o niskich kwalifikacjach
– Osoba powyżej 50 roku życia
– Osoby niepełnosprawne
– Osoby pozostałe, tj. kobiety, które nie należą do ww. grup
 
Informujemy, że w celu wsparcia osób bezrobotnych zamieszkujących obszary wiejskie (zgodnie z klasyfikacją DEGURBA 3) tj.
z gminy Walim, Stare Bogaczowice, Czarny Bór oraz Mieroszów, które należą do w/w grup zaplanowanych do aktywizacji zostało 6 osób.
 
Szczegółowe informacje na temat realizacji usługi na stronie internetowej Urzędu www.urzadpracy.pl w zakładce „Bezrobotni i poszukujący pracy”
→ „Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy”
→ „Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji”
→ ”Szkolenia”
 
oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzych ul. Ogrodowa 5b
tel. 74 840 73 00
 
 
pup szkolenia dla ciebie

REKLAMA

Kliknij tutaj