https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Aktywizacja osób młodych

 
26.02.2018r. rozpoczął się nabór wniosków na szkolenie wskazane przez osoby bezrobotne (szkolenie indywidualne) w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (III)”.
Program adresowany jest do 20 osób bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat tj. osób, które ukończyły 18 rok życia, a nie ukończyły 30 roku życia, zarejestrowanych w tut. Urzędzie, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzi NEET1), w tym należących do niżej wymienionych
grup:
– osoby długotrwale bezrobotne
– osoby o niskich kwalifikacjach
– osoby pozostałe tj. takie które nie należą do ww grup oraz grupy osób
niepełnosprawnych
W bieżącym roku uczestnikami szkolenia nie mogą być osoby bezrobotne, które były już uczestnikami projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (III)” w 2017 roku.
W ramach projektu urząd sfinansuje Twoje szkolenie. Szczegóły na www.urzadpracy.pl oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu, przy ul. Ogrodowej 5b.
Aktywizacja osob mlodych

REKLAMA

Kliknij tutaj