https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nie bądź obojętny

 
Znaczne spadki temperatur, z którymi mamy do czynienia w ostatnich dniach, stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, w podeszłym wieku i samotnych. Zagrożenie utraty życia dotyczy w tym okresie także osób nietrzeźwych, przebywających na wolnym powietrzu, bądź w pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych.
 
– W ramach działań policyjnych „Zima 2017/2018” wałbrzyscy policjanci przypominają o zagrożeniach jakie niosą za sobą ujemne temperatury. Narażone na niebezpieczeństwo związane z utratą życia lub zdrowia są w szczególności osoby bezdomne, w podeszłym wieku oraz samotne. Dlatego nie bądźmy obojętni. Pomagajmy i wspierajmy potrzebujących. Po raz kolejny apelujemy o informowanie funkcjonariuszy o każdej zauważonej osobie leżącej lub siedzącej na ziemi, ławce, przystanku, czy też w altanie ogrodowej, która mogłaby być narażona na wyziębienie. Być może państwa pomoc przyczyni się do uratowania komuś życia. Informacje można przekazywać na numer telefonu alarmowego Policji – 997 lub w najbliższej jednostce policji. Wszystkie działania mają charakter pomocowy i w związku z tym policjanci, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, udzielają informacji oraz wszelkiej pomocy w dotarciu do placówek pomagających bezdomnym oraz innym osobom wymagającym opieki. Pamiętajmy też, że zagrożenie utraty życia dotyczy w tym okresie także osób nietrzeźwych, przebywających na wolnym powietrzu, bądź w pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych – mówi sierżant sztabowy Marcin Świeży, Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu.
(RED)
 akcja zima
Wałbrzyscy policjanci przeszukują ogródki działkowe i inne miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne.

REKLAMA

Kliknij tutaj