https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Przygotowali przedsiębiorców

pup szkolenie
Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu zorganizował dla pracodawców spotkanie informacyjne, dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 
W siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Ogrodowej 5B w Wałbrzychu ze specjalistami PUP spotkało się kilkudziesięciu pracodawców, którzy mają swoją siedzibę lub prowadzą działalność na terenie Wałbrzycha lub powiatu wałbrzyskiego i zamierzają z udziałem środków KFS inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie. W trakcie spotkania eksperci Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu przedstawili podstawowe zagadnienia dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego, ogólne zasady ogłoszonego przez Powiatowy Urząd Prawy w Wałbrzychu konkursu wniosków, przyjęte przez wałbrzyski PUP kryteria oceny wniosków, a także najczęstsze problemy i trudności, jakie dotychczas pojawiały się przy składaniu wniosków o dofinansowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj