https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kampania na nowych zasadach, czyli eWniosekPlus

‒ Tegoroczna kampania wnioskowa różni się od dotychczasowych. Wnioski o płatności bezpośrednie będą wypełniane i składane wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.
Aplikacja daje możliwość automatycznego wypełniania części wniosku na podstawie rysowanych upraw, wyświetlania wskazówek w zakresie uzupełniania pól, czy dołączania
wymaganych załączników, a także, co szczególnie istotne, wyświetla komunikaty o stwierdzonych brakach lub błę-
dach we wniosku, co umożliwia ich poprawianie na bieżąco.
Dodatkowo rolnicy, którzy potwierdzą brak zmian w porównaniu z wnioskiem z 2017 roku będą mogli zamiast wniosku złożyć Oświadczenie. Termin składania Oświadczeń jest wcześniejszy niż kampania wnioskowa i przypada od 15 lutego do 14 marca.
‒ Naszym celem jest, aby rolnicy w sprawny sposób złożyli wnioski i uzyskali płatności. Dlatego prosimy producentów rolnych o kontaktowanie się z kierownikami biur Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego już teraz, w celu jak najsprawniejszej obsługi w czasie trwania kampanii wnioskowej ‒ od 15 marca do 15 maja
2018 roku.
Zapraszam!
Marek Tarnacki
dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
tarnacki
dodr stopka

REKLAMA

Kliknij tutaj