https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nowe urządzenie pomiarowe

Służy badaniu obecności i natężenia różnych gazów w powietrzu, w tym tzw. „cichego zabójcy” – takie niezwykle pożyteczne urządzenie pomiarowe dostała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Walimiu. Miernik wielogazowy służy do wykrywania i badania stężenia obecności niebezpiecznych gazów w powietrzu. – Dzięki niemu będziemy mogli stwierdzić w tlenie obecność gazu, tlenku węgla, czyli czadu, toksycznego siarkowodoru, czy metanu – przybliża Rafał Tyka, prezes OSP Walim. – Do tej pory nie mieliśmy takiej „pomocy”, więc w przypadku na przykład rozszczelnienia gazociągu musieliśmy czekać na wsparcie jednostki z Wałbrzycha, która mogła stwierdzić stopień zagrożenia, czy zarządzić ewakuację. Od teraz możemy samodzielnie przeprowadzić interwencję, nie angażując dodatkowych sił, co znacząco wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Walim, na sprawność i tempo akcji. Zakup zrealizowany został z funduszy sołeckich.
(MM)
urzadzenie pomiarowe

REKLAMA

Kliknij tutaj