https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

IV Integracyjna Biesiada Jesienna

Urząd Miejski w Wałbrzychu
oraz
Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej
mają zaszczyt zaprosić
na
IV Integracyjną Biesiadę Jesienną,
która odbędzie się dnia 18 października 2017r
o godz. 15 w Galerii Victoria
W IV Integracyjnej Biesiadzie Jesiennej udział wezmą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowych, Domów Samopomocy Społecznej jak również Domów Pomocy Społecznej.
Głównym celem Biesiady jest integracja osób niepełnosprawnych i starszych ze środowiskiem lokalnym, rozbudzenie wśród niepełnosprawnej młodzieży potrzeby i umiejętności aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego oraz wspólna zabawa.
Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz PFRON
biesiada integracyjna

REKLAMA

Kliknij tutaj