https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Spotkanie po latach

20 września 2017 r. Wałbrzych odwiedził generał Leszek Lamparski. Jego pobyt związany był z ostatnim posiedzeniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu w sprawie, w której został oskarżony przez prokuratora z Instytutu Pamięci Narodowej o popełnienie ponad 90 zbrodni przeciwko ludzkości. Według prokuratury IPN zbrodnie te polegały na podpisaniu 13 grudnia 191 roku decyzji o internowaniu działaczy NSZZ „Solidarność” z terenu byłego województwa wałbrzyskiego. Ogłoszenie wyroku przewidywane jest w grudniu 2017 r.
 
W godzinach popołudniowych były Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej w Wałbrzychu i pierwszy Komendant Główny Policji spotkał się ze swoimi dawnymi podwładnymi. Na spotkanie zorganizowane przez emerytowanego podinspektora Janusza Bartkiewicza przybyło 30 osób, zarówno tych, co zakończyli służbę w 1990 roku, jak i tych co pełnili ją dalej w strukturach Policji i Urzędu Ochrony Państwa. W trakcie spotkania Komendant wspominał okres służby w Wałbrzychu i służby w policji na stanowisku jej pierwszego komendanta głównego. Przekazał też wiele ciekawych informacji dotyczących historii i działalności Stowarzyszenia Generałów Policji RP, którego prezesem jest gen. Adam Rapacki – członek Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Z wielkim szacunkiem wspominał pierwszego Ministra Spraw Wewnętrznych III RP  Krzysztofa Kozłowskiego oraz Szefa Urzędu Ochrony Państwa – Andrzeja Milczanowskiego, z którymi współpracował w tamtym okresie. Podzielił się także swoimi spostrzeżeniami na temat obecnej sytuacji w policji oraz rozwoju sytuacji politycznej w kraju. Zebrani mogli się dowiedzieć, że również i jego dotknęła ustawa represyjna PiS z uwagi na to, że od lipca 1989 roku pełnił funkcję szefa Kadr i Szkolenia MSW. Generał podpisał także trzem uczestnikom swoją książkę wydaną w 1993 r. ”Policja bez tajemnic”.
(JB)
spotkanie z generalem lamparskim
Na zaproszenie Janusza Bartkiewicza (z lewej) gen. Leszek Lamparski spotkał się z emerytowanymi funkcjonariuszami policji i UOP.

REKLAMA

Kliknij tutaj