https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nie tylko doradztwo

 
Rozmowa z Markiem Tarnackim, dyrektorem Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu i radnym Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
 
Jest Pan bardzo zajętą osobą: jest Pan rolnikiem, jest Pan radnym powiatowym, a teraz przede wszystkim kieruje Pan Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Ostatni okres był dla Pana niezwykle pracowity.
Marek Tarnacki: – Prowadzenie gospodarstwa przejął mój syn, któremu pomagam w miarę możliwości i cieszę się, że młode pokolenie śmiało wchodzi w ten bardzo przyszłościowy i dynamicznie rozwijający się zawód, tak bardzo wspierany przez nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania. Przede wszystkim skupiam się na pracy w kierowanym przeze mnie ośrodku doradztwa, która wymaga ode mnie aktywności, także w weekendy. A bycie radnym to misja, którą trzeba wypełniać bez względu na to, czy jest się zmęczonym, czy nie. Mieszkańcy powiatu po raz kolejny obdarzyli mnie kredytem zaufania, które teraz muszę spłacać.
 
To kiedy Pan odpoczywa?
– Krótki urlop zaplanowałem na koniec września…
 
Wrzesień był w Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu bardzo pracowity.
– Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju województwa dolnośląskiego spotykał się w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Celem pracy zespołu jest opracowanie aktualnej diagnozy i określenie specyfiki regionu, potrzeb oraz kierunku rozwoju obszarów wiejskich. Będzie to podstawą do dywersyfikacji programów unijnych i rozdziału środków krajowych pod kątem potrzeb regionalnych po 2020 roku. Podczas pierwszego spotkania uczestnicy dyskutowali o powstającej diagnozie sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich i rolnictwa województwa dolnośląskiego. Jedną z kluczowych części tego dokumentu jest analiza SWOT obszarów wiejskich oraz rolnictwa i przetwórstwa. Członkowie zespołu pracowali nad nią podczas dwuczęściowych warsztatów prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pod kierunkiem prof. Barbary Kutkowskiej. Na kolejnym spotkaniu dyskusję na temat rozwoju funkcjonalnego i przestrzennego obszarów wiejskich także poprowadziła prof. Barbara Kutkowska.
 
Jaki jest efekt tych prac?
– Zakończyliśmy już prace nad diagnozą sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich i rolnictwa województwa wraz z identyfikacją potrzeb i potencjałów rozwojowych, która zostanie przesłana do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do marca przyszłego roku powstanie diagnoza dolnośląskiego rolnictwa. W jej ramach określone zostaną jego potrzeby i potencjał rozwojowy, typy obszarów wiejskich w ujęciu geograficznym oraz prognozy trendów rozwojowych. Z kolei do maja 2018 roku zespół wyznaczy priorytety rozwoju obszarów wiejskich, a do końca czerwca opracuje listę i opisy priorytetowych projektów, które zostaną zatwierdzone w lipcu, po konsultacjach społecznych.
 
Praca kierowanego przez Pana ośrodka, to przede wszystkim praca doradców z rolnikami.
– I dlatego już przystąpiliśmy do opracowania programu działalności doradczej na 2018 rok. Podczas wrześniowej narady dyskutowaliśmy o propozycjach tematów, które powinny zostać uwzględnione w przyszłorocznym programie, zgodnie z priorytetami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i województwa dolnośląskiego.
 
Podczas spotkania poruszano także tematykę nowego prawa wodnego, szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach produkcji rolnej przez komisje powołane przez Wojewodę Dolnośląskiego.
– Nowe prawo wodne reguluje gospodarowanie wodami, kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, czy korzystanie z wód.  Wprowadzenie tej regulacji to warunek skorzystania ze środków pochodzących z programów Operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Chociaż większości obszarów Dolnego Śląska nie dotknęły skutki sierpniowych nawałnic, to jednak w północnych powiatach były podobne w skutkach zjawiska atmosferyczne, które wywołały dotkliwe dla rolników straty. Dlatego w regionie wciąż pracują komisje szacujące straty powstałe podczas tych wydarzeń. Dodam jeszcze, że dwa Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego zmieniły siedziby. Doradcy zapraszają do nowych biur w Wałbrzychu przy ul. Adama Mickiewicza 42 i w Jeleniej Górze przy Al. Jana Pawła II 13.
(RED)
 marek tarnacki dodr
Marek Tarnacki

REKLAMA

Kliknij tutaj