https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Witków inwestuje

Sołectwo Witków częściowo  zrealizowało fundusz sołecki na 2017 r. Przyznane środki zostały przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z tej miejscowości: motopompy pływającej, butów strażackich, hełmów oraz na poprawę infrastruktury sportowej na boisku sportowym: równanie płyty boiska, piaskowanie, dosianie trawy. Zakup sprzętu dla OSP to wydatek 15 000 zł, natomiast koszt prac na boisku to 8 000 zł. Do wykorzystania pozostała jeszcze kwota 13 687,70 zł która jest przeznaczona na zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej i małej architektury na terenie sołectwa Witków.
(RED)
witkow dotacja dla strazy

REKLAMA

Kliknij tutaj