https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Płatne praktyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ponownie zapłaci studentom i pracodawcom za praktyki zawodowe.
 
Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowa im. Angelusa Silesia w Wałbrzychy rozpoczęło rekrutację do drugiej części projektu płatnych praktyk zawodowych.
– Przypomnijmy, że na ten cel z ogólnopolskiego projektu POWER uczelnia otrzymała ponad 1 100 000 zł. Projekt przewiduje wynagrodzenia zarówno dla praktykanta, jak i opiekuna sprawującego nadzór nad studentem podczas trwania praktyki. W kolejnej fazie projektu, oprócz studentów, wybrani zostaną uczelniani opiekunowie praktyk, a także firmy, które przyjmą studentów PWSZ AS na praktyczną naukę zawodu. Z programu skorzystają studenci kierunków o profilach praktycznych, tj.: filologia angielska, BHP, kosmetologia oraz techniki dentystyczne. Student, który pomyślnie przejdzie rekrutację otrzyma stypendium miesięczne w wysokości 2300 zł przez okres pięciu miesięcy. Opiekun z firmy, która bierze udział w projekcie za każdego studenta przyjętego na praktykę otrzyma 1000 zł brutto przez trzy miesiące. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie Biura Karier PWSZ Wałbrzych: http://www.pwsz.com.pl/program-platnych-praktyk-zawodowych/ – mówi Edward Szewczak, przecznik prasowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.
(RED)
pwsz_walbrzych_logo

REKLAMA

Click Here