https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zmiany w oświacie

Głuszyccy uczniowie powrócili już do swoich szkół po wakacyjnej przerwie. W placówkach oświatowych zaszły zmiany.
 
W uroczystościach otwarcia nowego roku szkolnego 2017/2018, które odbyły się 4 września w Szkole Podstawowej nr 2, w Szkole Podstawowej nr 3 oraz w Gimnazjum Publicznym uczestniczył m.in. burmistrz Głuszycy Roman Głód, który życzył wszystkim uczniom pomyślności w zdobywaniu wiedzy, wielu nowych umiejętności oraz rozwijania własnych pasji. W obecności uczniów, nauczycieli i rodziców Gimnazjum Publicznego w Głuszycy burmistrz Roman Głód powierzył pełnienie obowiązków dyrektora placówki Anecie Kalenik.
Z kolei podczas sesji Rady Miejskiej w Głuszycy, która odbyła się 29 sierpnia, przedstawiciele gminnego samorządu w sposób szczególny podziękowali za wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora Gimnazjum Publicznego w Głuszycy Ewie Dorosz oraz Iwonie Wiśniewskiej – dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Głuszycy.
– Życzę obu Paniom dalszych sukcesów zawodowych – powiedział Roman Głód, który od 1 września 2017 r. powierzył funkcję dyrektora Przedszkola Samorządowego w Głuszycy Ewie Dorosz.
(SJ)
gluszyca inauguracja szkoly 2017 
Inauguracja roku szkolnego była szczególnym przeżyciem dla najmłodszych głuszyczan.

REKLAMA

Kliknij tutaj