https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Sprawniej załatwimy sprawy urzędowe!

Na przestrzeni ostatnich lat, dzięki środkom pozyskanym przez Gminę Boguszów-Gorce z funduszy Unii Europejskiej udało się zrealizować wiele ciekawych i  ważnych projektów.  Nowa Perspektywa programowa UE  2014 – 2020 otworzyła przed samorządami nowe możliwości. W ubiegłym roku nasz wniosek pt.  „Rozwój e-usług w Gminie Boguszów-Gorce” otrzymał dofinansowanie. Obecnie Gmina podpisała już umowę z instytucją pośrednicząca i  przystępuje do realizacji projektu.
Wartość projektu to 1 179 840,60 zł z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi  790 177,00 zł kosztów. Celem projektu jest ułatwienie mieszkańcom realizacji spraw urzędowych. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu wiele z nich będziemy mogli załatwić w prostszy, kompleksowy sposób korzystając z elektronicznego biura obsługi interesanta – szybko, wygodnie, bez kolejek i konieczności wizyty w urzędzie.  Udostępnione zostaną e-płatności, znacznie upraszczające dokonywanie opłat lokalnych. Klienci Urzędu zyskają bezpośredni dostęp do aktualnych informacji związanych z życiem miasta. Powstanie między innymi system elektronicznego zgłaszania usterek, system elektronicznego cmentarza umożliwiający m.in. dostęp do informacji o lokalizacji miejsc pochówków oraz system elektronicznego zwiedzania, który pozwoli na zapoznanie się  z walorami gminy. Ważnym elementem projektu jest utworzenie w urzędzie punktu potwierdzania bezpłatnego profilu zaufanego, który w kontaktach z administracją zastępuje  podpis elektroniczny.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, poprzez rozwój e-usług i wdrażanie nowoczesnych technologii, Gmina dostosowuje działalność Urzędu do najwyższych standardów usług.
e uslugi boguszow
 

REKLAMA

Kliknij tutaj