https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zagospodarują Mniszy Las

 
Gmina Jedlina-Zdrój dostała kolejną dotację na inwestycje. Tym razem jest to 150 tys. zł, które zostaną przeznaczone na rozwój infrastruktury rekreacyjnej w uzdrowiskowej gminie.
 
W ramach otwartego konkursu „Dolnośląski Fundusz  Pomocy Rozwojowej 2017”, ogłoszonego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Gmina Jedlina-Zdrój otrzymała pomoc finansową na realizację zadań własnych przyznaną przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Spośród 79 gmin, których projekty zostały poddane ocenie merytorycznej, Jedlina-Zdrój znalazła się wśród 22, które otrzymały dotację. Dofinansowanie w wysokości 150 000 zł zostało przeznaczone na budowę obiektów i miejsc służących rozwojowi społeczności lokalnej, małej architektury i obszarów aktywności w Jedlinie-Zdroju.
– W ramach projektu zaplanowaliśmy zagospodarowanie terenu Mniszego Lasu wraz z Polaną Oddechową oraz terenu przy ul. Moniuszki w Jedlinie-Zdroju. Zagospodarowanie terenu Mniszego Lasu wraz z Polaną Oddechową obejmuje: poprawę ścieżek spacerowych i biegowych, a także tras podejściowych dla kuracjuszy  z problemami kardiologicznymi; na trasach przewiduje się tzw. „gniazda” do siedzenia i relaksu. Mogą być wykorzystywane dodatkowo do zajęć z jogi jak i stretchingu. W planie są nasadzenia, które nie wymagają nadmiernej pielęgnacji oraz utworzenie wielofunkcyjnej powierzchni trawnikowej na terenie Polany Oddechowej. Powstanie wielofunkcyjny trawnik z miejscami przeznaczonymi do aktywnego i biernego odpoczynku, relaksu i medytacji. Polana oddechowa będzie posiadała drążki służące pracy nad oddechem i ćwiczeniom rozciągającym. Nasz projekt zakłada również wyposażenie terenu w elementy małej architektury, usytuowanie leżaków terenowych na terenie Polany Oddechowej i Mniszego Lasu, które mogą być wykorzystywane m.in. do ćwiczeń relaksacyjnych. Z kolei zagospodarowanie terenu przy ul. Moniuszki przewiduje: budowę siłowni terenowej z urządzeniami do ćwiczeń, budowę elementów małej architektury do aktywności ruchowej dla dzieci, ogrodzenie terenu, wykonanie ciągów komunikacyjnych (ścieżek), nasadzenie zieleni – wylicza burmistrz Leszek Orpel.
(RED)
hala namiot jedlina

REKLAMA

Kliknij tutaj