https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

PEC skorzysta z nowoczesnej technologii – korków i objazdów nie będzie!

Dobrze pamiętamy, jak rok temu fragment betonu odpadł od wiaduktu kolejowego i spadł z wysokości kilkunastu metrów na ulicę Wieniawskiego w Wałbrzychu. Pamiętamy też jakie podczas jego remontu były korki oraz utrudnienia dla jadących na Podzamcze i z Podzamcza w kierunku Piaskowej Góry i Szczawna-Zdroju. Gdyby nie nowoczesna technologia wykonywania przecisków drogowych, tego typu kłopotliwe ograniczenia w ruchu drogowym czekałyby na mieszkańców Wałbrzycha jeszcze w tym miesiącu. Niebawem rozpocznie się planowana przez PEC wymiana głównej magistrali ciepłowniczej przebiegającej pod ulicą Wieniawskiego.
 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu wykorzysta tę nowoczesną technologię przy wymianie głównej magistrali ciepłowniczej – zasilającej w ciepło systemowe osiedle Podzamcze – przebiegającej pod ulicą Wieniawskiego w Wałbrzychu. Dzięki wykorzystaniu tej metody ruch drogowy będzie mógł obywać się w sposób ciągły i bez żadnych zakłóceń. Nie trzeba będzie stać w korkach lub rozważać przemieszczanie się alternatywnymi trasami wiodącymi przez ulicę Ogrodową lub de Gaulle’a. Nie zostanie też naruszona nawierzchnia drogi i chodników.
Ostatnia wymiana sieci ciepłowniczej na tym odcinku realizowana była w 1996 roku w sposób tradycyjny, czyli wymagający wykopów i czasowego zamknięcia drogi. Nowa magistrala zostanie wybudowana w technologii rur preizolowanych i zastąpi starą sieć. Wymianie podlegać będzie sieć od potoku Szczawnika i dalej biegnąca prostopadle pod ulicą Wieniawskiego aż do skarpy przy stacji benzynowej u zbiegu ulicy Wieniawskiego z Aleją Podwale. Łącznie zostaną wymienione 53 metry sieci ciepłowniczej, z czego 24 metry idące pod ulicą Wieniawskiego będą wykonane bezrozkopową metodą przecisku pneumatycznego. Wokół starej sieci ciepłowniczej zostanie pneumatycznie wciśnięta specjalna rura przeciskowa o średnicy większej od istniejącej w tym miejscu sieci. Następnie – z wnętrza rury przeciskowej – zostanie usunięta stara sieć ciepłownicza i resztki ziemi, a na centrujących płozach zostaną wprowadzone nowe rury preizolowane. Prace nad wymianą głównej magistrali ciepłowniczej rozpoczną się w połowie lipca od przekopów kontrolnych, dzięki którym będzie można precyzyjnie przygotować miejsce przecisku pod ulicą Wieniawskiego.
Przeprowadzenie takiej inwestycji będzie związane z czasowym odcięciem całego osiedla Podzamcze od dostaw ciepła systemowego, co skutkować będzie brakiem ciepłej wody w okresie od 24 lipca (poniedziałek) do 5 sierpnia (sobota) 2017 roku.
Całość prac została zaplanowana przez PEC tak żeby brak ciepłej wody użytkowej był jak najkrótszy i najmniej uciążliwy dla jej odbiorców. Wymiana tego newralgicznego i eksploatowanego nieprzerwalnie przez 21 lat odcinka sieci ciepłowniczej zwiększy bezpieczeństwo oraz niezawodność dostaw ciepła systemowego dla liczącego około 30 tysięcy mieszkańców osiedla Podzamcze.
 
(MM)
ulica wieniawskiego walbrzych
 

REKLAMA

Kliknij tutaj