https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dotacje dla Głuszycy

– Gmina Głuszyca pozyskała ponad 230 tys. zł na realizację projektu „Sowiogórska przestrzeń aktywności w Głuszycy – modernizacja parku miejskiego poprzez budowę skateparku” – mówi burmistrz Roman Głód.
 
– Bardzo się cieszę, że wkrótce rozpocznie się realizacja inwestycji długo oczekiwanej przez wielu młodych tłuszczan, zlokalizowanej w samym centrum miasta – w Parku Jordanowskim, który stanie się miejscem aktywnego wypoczynku – podkreśla burmistrz Głuszycy.
Decyzją Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” zadanie zostało uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD i wybrano je do dofinansowania, mieszcząc się w limicie 100% środków dostępnych w ramach naboru. Projekt złożony przez Gminę Głuszyca został bardzo wysoko oceniony i zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej. Przyznana kwota w wysokości 237 706 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” i stanowi 63,63 % całkowitej wartości inwestycji. Pozostałe środki na realizację zadania w wysokości ok. 135 870 zł pochodzić będą z budżetu gminy.
Poza tym Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Sowiogórskie przyznała środki finansowe na promocję tras #ACTIVE. Trasy dedykowane dla biegaczy, rowerzystów i osób maszerujących z kijkami łączą sąsiadujące ze sobą Gminy Głuszycę, Jedlinę-Zdrój i Walim. Są w spójny sposób oznakowane  i wiodą w okolice najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc na obszarze trzech gmin.
– Na terenie Gminy Głuszyca trasy #ACTIVE prowadzą m. in. leśną drogą do Podziemnego Miasta Osówka. W najbliższym czasie planujemy oznakowanie trasy z Łomnicy na Gomólnik Mały, skąd zobaczyć można piękną panoramę naszej Gminy i okolic – dodaje burmistrz Głuszycy Roman Głód.
Na realizację zadania „Aktywny Trójkąt –promocja tras ACTIVE w Górach Sowich” Gminy Głuszyca, Jedlina-Zdrój i Walim otrzymały wsparcie finansowe w wysokości wnioskowanej kwoty równej 14 552, 79 zł. Pozyskane środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Gmina Głuszyca” otrzymała także dotację celową w wysokości 30 tys. zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sudeckiej w miejscowości Łomnica- w celu utworzenia trasy spacerowej”. Głuszycki projekt zdobył dofinansowanie w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2017 roku i znalazł się na liście rankingowej pośród 106 projektów dotowanych przez Województwo Dolnośląskie. Nowe oświetlenie uliczne, które instalowane będzie w Łomnicy, dofinansowane zostanie także kwotą 35 tys. zł pochodzącą budżetu Powiatu Wałbrzyskiego.
(SJ)
droga lomnica

REKLAMA

Kliknij tutaj