https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Najlepiej zorganizowane i funkcjonujące gospodarstwo agroturystyczne Powiatu Wałbrzyskiego

 
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłosił kolejną edycję konkursu „Najlepiej zorganizowane i funkcjonujące gospodarstwo agroturystyczne Powiatu Wałbrzyskiego”. Zgłoszenia można składać do 15 lipca.
 
Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach: agroturystyka w funkcjonującym gospodarstwie rolnym oraz obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim. Zgłoszenia mogą wpływać od osób indywidualnych, wójtów i burmistrzów, organizacji agroturystycznych i turystycznych, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, związków branżowych rolników, lokalnych grupo działania. Zgłoszenia można przesyłać 20 czerwca do 15 lipca, drogą mailową, osobiście lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych.
Komisja Konkursu na „Najlepiej zorganizowane i funkcjonujące gospodarstwo agroturystyczne Powiatu wałbrzyskiego” zwycięzców wyłoni do 15 września. Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne.
Celem konkursu jest popularyzacja wypoczynku na wsi, podniesienie jakości usług, popularyzacja walorów przyrodniczych i krajobrazowych Powiatu Wałbrzyskiego. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału.
Dodatkowych informacji udziela pracownik Starostwa Powiatowego pod nr tel. 74 846 05 48.
(GŁ)
Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
herb_powiat_walbrzyski

REKLAMA

Kliknij tutaj