https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Jubileusz szkoły

Obchody 70-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie były to świętem wszystkich uczniów, absolwentów, nauczycieli oraz przyjaciół szkoły.
 
Jubileuszowy dzień, pełen wrażeń, wzruszeń, wspomnień i niezwykłych emocji, rozpoczął się w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieroszowie. Na zaproszenie władz miasta przybyli emerytowani nauczyciele, dyrektorzy, przedstawiciel ZNP oraz sympatycy i przyjaciele szkoły. Burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Mieroszowa Marią Chmielnicką powitali wszystkich licznie przybyłych, podziękowali za trud, cierpliwość, wkład pracy w edukację wielu pokoleń, wręczyli kwiaty i podziękowania dla nauczycieli emerytów. Następnie zaprosili na poczęstunek, wspólne wspominanie, opowieści i prezentację przygotowaną specjalnie na tę okoliczność. Po wzruszającym spotkaniu wszyscy udali się na mszę świętą, a następnie spotkali się na boisku szkolnym, gdzie odbyła część oficjalna oraz część artystyczna w wykonaniu uczniów PSP w Mieroszowie. Na uroczystości licznie zgromadzili się rodzice, dziadkowie, absolwenci i zaproszeni goście. Burmistrz Mieroszowa złożył na ręce pani dyrektor Elżbiety Urbanik podziękowania i prezenty w postaci laptopa oraz… przekazania budynku szkoły do remontu.
– Jest to niewątpliwie historyczna i długo wyczekiwana chwila. Chcemy, aby uczniowie uczyli się w godnych warunkach, a poprzez to podniosła się jakość i standard pracy szkoły” – powiedział Marcin Raczyński.
Podczas uroczystości głos zabrali również nauczyciele emeryci, przedstawiciel absolwentów, przewodniczący Rady Rodziców oraz pani dyrektor, która nie kryła wzruszenia i zadowolenia.
– To niewątpliwie wielki sukces pedagogów i wszystkich, którzy włączają się w życie szkoły, niezwykle ważne jest, abyśmy wspólnie budowali lepszą przyszłość dla wszystkich dzieci z terenu Gminy Mieroszów – podkreśliła.
(RED)
70 lecie szkoly mieroszow

REKLAMA

Kliknij tutaj