https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zadania Inwestycyjne Powiatu wałbrzyskiego wykonane w roku 2016

 
Rok 2016 był dla Powiatu wałbrzyskiego bardzo pracowity i obfity w różnorodne inwestycje. Nie idzie ich przeoczyć wyjeżdżając chociażby na drogi powiatowe. Poniżej przedstawiamy główne inwestycje wykonane przez Powiat oraz wartości tych zadań.
inwestycje logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminy:
 
Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawno-Zdrój na realizację obiektu sportowego przy ul. Słonecznej w Szczawnie Zdroju – 200.000 zł
Udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej i Skateparku wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku przyszkolnym w Jedlinie Zdroju – modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Jedlinie Zdroju przy ul. Kłodzkiej” – 200.000 zł
Dofinansowano zakup wozu bojowego dla OSP w Walimiu 
w kwocie: 40 000 zł.
Zakupiono samochody dla placówek opiekuńczo 
– wychowawczych dla bezpiecznego przewozu dzieci: dwa Fordy Transit – 83 000zł.
droga 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W roku 2016 w powiecie wałbrzyskim realizowane były intensywne prace inwestycyjne. Zmodernizowano i przebudowano w sumie ponad 30 km dróg za łączną kwotę 7 589 637 zł m.in.:
 
Budowa obwodnicy Czarnego Boru – Etap III – Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D – ul. XXX-lecia PRL – długość odcinka: 0,853km. Inwestycja dofinansowana z Wieloletniego Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, w kwocie  921 508,42 zł.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3364D 
w Sokołowsku Długość odcinka: 1,440 km. Wartość zadania 1 143 057,45 zł. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 907 010,48 zł.
Przebudowa drogi powiatowej nr 3373 D 
w Michałkowej Długość odcinka: 1,043 km. Wartość zadania : 573 108,17 zł. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 428 847,28 zł.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3368D 
z Dziećmorowic do Zagórza Śl. Długość odcinka: 4,456 km. Wartość zadania : 1 443 158,13 zł. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 1 079 434,80 zł.
Gostków – droga dojazdowa do gruntów rolnych. Długość odcinka – 0,550 km.
Zmodernizowano 21,647 km dróg powiatowych na łączną kwotę 3 427 424,21 zł
 
Przebudowa drogi powiatowej w gminie Boguszów-Gorce:
 

  1. Żeromskiego – długoś odcinka: 1,8km
  2. Kosynierów – długość odcinka: 1,48km

Przebudowa drogi powiatowej w gminie Mieroszów:
 
Łączna / Chełmsko Śląskie – długość odcinka: 1,293km
Nowe Siodło – długość odcinka: 1km
Przebudowa drogi powiatowej w gminie Walim:
 
Niedziewiedzica – długość odcinka: 2,1km
Olszyniec – długość odcinka: 2,85km
Przebudowa drogi powiatowej w gminie Głuszyca:
 
Kolce Sierpnica – długość odcinka: 2km
Przebudowa drogi powiatowej w gminie Stare Bogaczowice:
 
Cieszów Dolny – długość odcinka: 0,4km
Cieszów – Świebodzice – długość odcinka: 0,81km
Przyczółek – Wrony – długość odcinka: 0,55km
Gostków – Pustelnik – długość odcinka: 1,6km
Gostków – Jaczków – długość odcinka: 1km
Przebudowa drogi powiatowej w gminie Czarny Bór:
 
Witków – długość odcinka: 1,14km
Gostków – Jaczków – długość odcinka: 1km
Grzędy – Krzeszów – długość odcinka: 2,61km
most 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ścinka poboczy – w sumie 65 km 367 metrów 
w miejscowościach Głuszyca, Walim, Stare Bogaczowice, Boguszów-Gorce, Czarny Bór. Wartość inwestycji 90 000 zł.
 
Odbudowa rowów przydrożnych w pasie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego. 7 564 metry w gminach Walim, Głuszyca, Czarny Bór, Mieroszów, Stare Bogaczowice 
i Boguszów Gorce. Wartość zadania: 100 000,00 zł
 
W ramach poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych zamontowano bariery energochłonne 1077 metrów w gminach Walim, Głuszyca, Czarny Bór, Stare Bogaczowice. Wartość inwestycji: 85 841,20 zł
 
Wybudowano 500m chodników przy drodze powiatowej 
Nr 3464D w Starych Bogaczowicach. Powiat dofinansował to zadanie w kwocie 20 000,00 zł.
 
Wybudowano 545m chodników przy drodze powiatowej 
Nr 2882D w Dziećmorowicach. Powiat dofinansował to zadanie w kwocie 20 000,00 zł.
 
Wykonano nowe perony z kostki granitowej 
na przystankach w pasie dróg powiatowych.
 
Wyremontowano dwa obiekty mostowe: 
w Kolcach (gmina Głuszyca) 
i w Jaczkowie (gmina Czarny Bór). Wartość inwestycji 1 329 122 zł.
 
sala 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inwestycje w placówkach i szkołach, dla których Powiat Wałbrzyski jest organem prowadzącym. Wartość inwestycji: 876 774 zł:
 
Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie:
 
Modernizacja pomieszczeń – Wartość zadania: 130 009,02 zł.
Przebudowa placu przed budynkiem – Wartość zadania: 30 750,00 zł.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle:
Wymiana rynien -koszt inwestycji: 49 723,93zł.
 
Remont kapitalny kuchni: 130 000 zł.
Modernizacja budynku Domu Dziecka przy 
ul. Chojnowskiej 13 w Jedlinie Zdroju.
 
Koszt inwestycji: 36 831,84 zł.
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu:
 
Wykonanie odwodnienia budynku internatu – koszt inwestycji: 36 065,03 zł.
Modernizacja stołówki w budynku internatu – koszt inwestycji: 13 576,08 zł.
Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku 
internatu etap I – zadanie zakończone.
Wartość zadania: 30 114,60 zł.
Budowa garażu/wiaty – koszt inwestycji: 8 150,00zł.
Montaż ogrodzenia: 25 000 zł.
Montaż siłowni zewnętrznej: 16 945zł.
 
Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

REKLAMA

Kliknij tutaj