https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Rewitalizacja wieży Anna

 
Gmina Szczawno Zdrój pozyskała środki na rewitalizację zabytkowej wieży widokowej Anna.
 
– W konsekwencji ubiegania się gminy o środki pomocowe i złożenia 9 stycznia br. wniosku na realizację zamierzenia pn. „Rewitalizacja zabytkowej wieży widokowej „Anna” w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju, 20 kwietnia 2017 r. doszło do podpisania umowy Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój z Województwem Dolnośląskim na „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2. Na realizację powyższego przedsięwzięcia gmina otrzyma z budżetu województwa pomoc w wysokości 190.167,00 zł. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania w ramach „Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Szczawna-Zdroju poprzez rewitalizację i udostępnienie zabytkowego obiektu – wyjaśnia Marek Fedoruk, burmistrz Szczawna Zdroju.
W ramach realizacji inwestycji planowane jest wykonanie m.in.: nowego wejścia na taras; instalacji oświetlenia; nowych tynków renowacyjnych; odtworzenie stolarki okiennej; schodów wewnętrznych; posadzki podłogowej; wymiany drzwi wejściowych; wymiany obróbek blacharskich, wymiany instalacji elektrycznej; remontu posadzki tarasu oraz remontu nawierzchni schodów na ścieżce prowadzącej do wieży i tarasu widokowego.
– W maju zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac, których zakończenie przewiduje się na 16 października br. Wieża „Anny” w niedługim czasie odzyska swój blask i będzie cieszyć mieszkańców, turystów, kuracjuszy oraz gości – dodaje Marek Fedoruk.
(RED)
 Wieza Anny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W tym roku wieża Anny w Szczawnie Zdroju zostanie wyremontowana.

REKLAMA

Kliknij tutaj