https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

O przyszłości osób niepełnosprawnych

 
W Parku Wielokulturowym „Stara Kopalnia odbyła się Konferencja „Edukacja = Praca. Ścieżka kariery edukacyjnej i zawodowej uczniów z niepełnosprawnościami”.
 
Konferencja skierowana była do rodziców i opiekunów, którzy mieli wątpliwości jak pokierować ścieżką edukacyjną swoich podopiecznych, nie wiedzieli co zrobić po zakończeniu podstawowej edukacji, lub nie znali rozwiązań systemowych w tym zakresie. Konferencja Edukacja = Praca miała za zadanie pomóc w dokonaniu trafnego wyboru.
Konferencję swoim wystąpieniem rozpoczął prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej. Następnie Urszula Polowy, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wałbrzychu, w swoim wystąpieniu wskazała, między innymi, jak ważna jest diagnostyka dzieci we wczesnym okresie i w związku z tym możliwość natychmiastowego wsparcia i pomocy. Podczas konferencji można było wysłuchać wykładu profesora Józefa Bogdaszewskiego, Prezesa Krajowego Komitetu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo TPD. W trakcie konferencji rozmawiano o rozwiązaniach systemowych w obszarze edukacji i rehabilitacji społeczno – zawodowej; dobrych standardach orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności u osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz szansach zatrudnienia na rynku pracy. Na zakończenie osoby zainteresowane mogły zasięgnąć indywidualnych konsultacji.
Współorganizatorami byli: Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria”, Zakład Aktywności Zawodowej „Nadzieja”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Rodzin przy Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu, WTZ Ogrodowa, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia oraz GminaWałbrzych.
Organizatorzy już teraz zapraszają na drugą edycję, która odbędzie się jesienią tego roku.
(IZ)
 polowy
 
 
 
 
 
 
 
 
W Starej Kopalni rozmawiano o ścieżkach kariery edukacyjnej i zawodowej uczniów z niepełnosprawnościami.

REKLAMA

Kliknij tutaj