https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Już po egzaminie

Trzy poświąteczne dni upłynęły wszystkim polskim gimnazjalistom, w tym również 22 uczniom Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Walimiu, na zmaganiach podczas egzaminu gimnazjalnego, nazywanego często “małą maturą”.
 
– W środę, 19 kwietnia, uczniowie trudzili się nad przedmiotami humanistycznymi: historią, wiedzą o społeczeństwie i językiem polskim, w czwartek zmagali się z przedmiotami przyrodniczymi i matematyką, a w piątek z językiem angielskim na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W przerwie pomiędzy egzaminami dla trzecioklasistów rodzice przygotowali poczęstunek, a po ostatniej części czekała na nich pizza. Jak zawsze uczniowie mieli różne opinie co do trudności egzaminu, większość jednak uznała, że część przyrodnicza była bardzo trudna. Wszystko okaże się 16 czerwca, kiedy szkoły otrzymają wyniki z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – relacjonuje Koło Dziennikarskie z walimskiego zespołu szkół.
(RED)
 egzamin walim
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 22 uczniów ZS w Walimiu.

REKLAMA

Kliknij tutaj