https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Droga z Walimia do Glinna wyłączona z ruchu

 
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego informuje, że z dniem 28.04.2017 roku odcinek drogi powiatowej nr 3375D od ul. Wiejskiej w Walimiu do Glinna został wyłączony z użytkowania dla ruchu kołowego.
 
Wyłączenie przedmiotowej drogi z użytkowania spowodowane jest jej katastrofalnym stanem technicznym, spowodowanym przez obfite opady deszczu w 2014 roku, a także warunkami atmosferycznymi, jakie wystąpiły podczas tegorocznej zimy oraz wiosny. Decyzja Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego podyktowana jest brakiem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Jednocześnie informujemy, że Powiat Wałbrzyski planował przebudowę tego odcinka drogi. W związku z niewystarczającą ilością środków własnych Powiat Wałbrzyski w styczniu 2017 roku wystąpił wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowe nr 32375 D z Walimia do Glinna – od km 1+638 do km 3+964 – gm. Walim [Intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.]”. Brak przyznania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na powyższe zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych wymusił podjęcie takiej decyzji.
(GŁ)
Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
 droga walim glino zamknieta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Droga powiatowa 3375 D z Walimia do Glinna została zamknięta.

REKLAMA

Kliknij tutaj