https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Koncesja dla Rybnicy

 
5 kwietnia 2017 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego wydał Kopalniom Surowców Skalnych w Bartnicy koncesję na wydobywanie melafiru ze złoża w Rybnicy Leśnej. Decyzja marszałka wieńczy trwające aż 6 lat starania KSS Bartnica o nową koncesję.
 
– Działania zmierzające do uzyskania koncesji rozpoczęliśmy w kwietniu 2011 r. Pokonaliśmy w tym czasie nie tylko wyjątkowo długą, ale też trudną i wyboistą drogę. Tym bardziej cieszy pomyślne dotarcie do celu – mówi Jakub Madej, prezes KSS Bartnica. – Możliwość kontynuacji wydobycia melafiru w Rybnicy Leśnej wpłynie pozytywnie nie tylko na gospodarczy rozwój regionu, ale także zapewni pracę i godne życie ponad 40 etatowym pracownikom Spółki oraz ok. 100 podwykonawcom z dotkniętego bezrobociem regionu. Odkąd bowiem w czerwcu 2015 r. wygasła poprzednia koncesja, ludzie żyli w wielkiej niepewności. Mamy także świadomość, że nic nie jest dane raz na zawsze. Dlatego, jako firma odpowiedzialna społecznie, nadal będziemy prowadzić działania zmierzające do zrównoważonego współistnienia ze społecznością lokalną, będziemy pamiętać o zobowiązaniach, które nasza spółka ma wobec otoczenia i będziemy się z nich wywiązywać jako uczestnik lokalnego życia społecznego – mówi Jakub Madej.
W poprzedzającej wydanie koncesji decyzji środowiskowej burmistrza Mieroszowa znalazło się szereg warunków, które istotnie zmniejszają potencjalną uciążliwość działania Kopalni Melafiru w Rybnicy Leśnej. Ograniczenia spowodują m.in., że nie zwiększy się transport urobku. Innym dodatkowym obowiązkiem nałożonym na kopalnię jest m.in. monitoring przyrodniczy. W Rybnicy Leśnej znajduje się najlepsze w Polsce złoże melafiru – kruszywa wykorzystywanego do budowy dróg i szlaków kolejowych. Melafir wydobywany jest tu od ponad 100 lat.
(EG)
 MADEJ
 
 
 
 
 
 
 
Jakub Madej, prezes KSS Bartnica.

REKLAMA

Kliknij tutaj