https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dbamy o mieszkańców naszych gmin

 
Sesje Rady Powiatu Wałbrzyskiego, posiedzenia poszczególnych komisji: na nich zapadają najistotniejsze decyzje dotyczące naszego powiatu. To jednak tylko część naszej pracy, aby poznać problemy poszczególnych gmin musimy być aktywni w terenie, spotykać się z mieszkańcami, samorządowcami.
Radni Klubu Radnych PO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pieniądze dla strażaków i na wydarzenia kulturalne, sportowe
 

 • Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego podjęliśmy uchwałę, dzięki której możliwe jest przekazanie 110 tys. zł na organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych w gminach naszego powiatu. Organizatorzy, stowarzyszenia będą mogli zgłaszać się do Powiatu Wałbrzyskiego o dofinansowanie, jako współorganizatora imprez o charakterze ponadlokalnym.
 • Zakupiona zostanie scena modułowa.
 • 120 tys. zł łącznie z puli powiatu przekazaliśmy także na dofinansowanie nowych aut dla jednostek OSP: Borówno, Stare Bogaczowice i Zagórze Śląskie.
 • Znane są już wyniki głosowania na projekty zgłoszone przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego. Na bardzo ciekawe inicjatywy przekażemy w tym roku kolejne 150 tys. zł.

 
Inwestujemy w gminy
 
W ramach współpracy w poszczególnych gminach realizowane są inwestycje. Znaczną część z nich samodzielnie wykonuje powiat, ale równie często wspieramy finansowo inne gminy Powiatu Wałbrzyskiego w ich inwestycjach lub powierzamy remonty powiatowych dróg i chodników gminom wraz z odpowiednim wsparciem finansowym. I tak:

 • W Walimiu w tym roku powstanie nowy chodnik (w pasie drogi powiatowej nr 3375D). Kolejny już został wybudowany w Dziećmorowicach (droga powiatowa nr 2882D).
 • Mieszkańcy Starych Bogaczowic doczekali się budowy nowego chodnika (droga powiatowa nr 3464D).
 • Kolejna bardzo ważna inwestycja, która rozpocznie się lada moment: w ubiegłym roku mieszkańcy prosili nas o pomoc i interwencję. W Starym Lesieńcu w pasie drogi powiatowej nr 3366D w końcu zostanie wybudowany chodnik.
 • Utrudnienia w ruchu wkrótce pojawią się w Czarnym Borze na ul. XXX-lecia PRL. Wspólnie z gminą przebudujemy cały odcinek drogi powiatowej. Konieczne będzie już na ten czas otwarcie tzw. czarnoborskiej obwodnicy. Czekamy na wykonanie przez gminę Czarny Bór zaleceń wskazanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Prace na obwodnicy muszą zakończyć się do 30 kwietnia bieżącego roku. Dokończenia wymaga także budowa chodnika w Witkowie, w ciągu drogi powiatowej nr 3367D. Powiat to zadanie powierzył gminie Czarny Bór, na podstawie zawartego porozumienia. Pamiętaliśmy także o wymagającym remontu odcinku Jaczków – Gostków, czy Grzędy – w kierunku Krzeszowa. Nowy most połączył ponownie Jaczków.
 • Front robót czeka także droga powiatowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do znaku miejscowości Sokołowsko. Wyremontowana zostanie nawierzchnia drogi powiatowej tzw. Górka Unisławska. Zabiegamy o wybudowanie chodnika w Sokołowsku, a także w Mieroszowie (ul. Żeromskiego, ul. Kwiatowa).
 • W Głuszycy nowy odcinek chodnika zostanie wybudowany przy drodze powiatowej nr 3379D. Nowej nawierzchni doczekają się także mieszkańcy ul. Łomnickiej. Dokończony zostanie remont ul. Kolejowej, od skrzyżowania z Łomnicką do stacji. W Grzmiącej wyremontowane będą ul. Wiejska i Spółdzielców, zaś w Sierpnicy ul. Świerkowa. W Sierpnicy i w Łomnicy wyremontowane zostaną także mosty.
 • W 2016 roku wsparliśmy w Jedlinie-Zdroju budowę bieżni lekkoatletycznej i skateparku wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku przyszkolnym. W tym roku wesprzemy finansowo budowę wieży widokowej na najwyższym szczycie Gór Wałbrzyskich – Borowej.
 • W Szczawnie Zdroju w 2016 roku współfinansowaliśmy budowę obiektu sportowego przy ul. Słonecznej. Kolejne środki przeznaczymy Zespołowi Szkół im. M.C. Skłodowskiej, tym razem na: remont sal dydaktycznych, zakup sprzętu komputerowego.

 
Przekazujemy także części gminom środki na letnie utrzymanie dróg powiatowych, pozimowe sprzątanie, koszenie poboczy, odkrzaczanie.
 
Rowerem przez powiat
 
Opracowujemy regulamin dofinansowywania budowy ścieżek pieszo-rowerowych. Pulę 100 tys. zł na wniosek poszczególnych gmin Powiatu Wałbrzyskiego można będzie przeznaczać na opracowanie dokumentacji lub rozpoczęcie budowy poszczególnych odcinków ścieżek pieszo-rowerowych na terenie naszego powiatu. Chcielibyśmy, aby takie odcinki dla aktywnych powstawały przy każdej drodze, jeśli tylko jest to technicznie możliwe.
 
O wszystkie inwestycje zabiegają radni Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Rady Powiatu Wałbrzyskiego:
Iwona Woźniak (Szczawno Zdrój), Jarosław Buzarewicz (Czarny Bór), Andrzej Lipiński (Mieroszów), Kamil Orpel (Jedlina-Zdrój), Grzegorz Walczak (Głuszyca) i Leonard Górski (Boguszów- Gorce).
easter_radni

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty