https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zawodowa współpraca

Podczas środowego posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu została podpisana umowa o współpracy pomiędzy PWSZ AS, a NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o. w Wałbrzychu – jednym z wiodących na świecie producentów łożysk tocznych oraz rozwiązań w zakresie techniki liniowej i układów kierowniczych.
 
Ze strony NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o. w Wałbrzychu umowę podpisali: Andrzej Gajdziński – wiceprezes zarządu oraz Karol Dziekański – członek zarządu, a ze strony PWSZ – prof. nadzw. dr hab. Piotr Jurek – rektor PWSZ.
– Celem Porozumienia jest określenie zasad wieloletniej, długotrwałej i wielokierunkowej współpracy pomiędzy NSK, a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Angelusa Silesiusa, zapewnienie wysokiego kształcenia studentów uczelni i efektywnego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy w NSK. Strony postanawiają promować i inicjować współpracę na rzecz rozwoju gospodarczego i naukowego, działając na zasadzie równości i partnerstwa – wyjaśnia Edward Szewczak, Rzecznik prasowy uczelni.
Współpraca będzie realizowana m.in. przez: organizowanie i przeprowadzanie praktyk i staży dla studentów i absolwentów uczelni; organizowanie miejsc pracy i staży dla studentów i absolwentów uczelni; współorganizowanie wizyt studyjnych, warsztatów i sympozjów; wspieranie inicjatyw, zmierzających do tworzenia w uczelni nowych specjalności, zgodnie z prowadzonymi kierunkami studiów, udział w gremiach doradczych, celem przygotowywania analiz, ekspertyz i opinii specjalistycznych; ustalanie tematyki prac dyplomowych, które mógłby być realizowane w ramach współpracy z NSK, pod opieką osoby wyznaczonej ze strony uczelni; realizowanie wspólnych projektów naukowych i badawczych; wspólne wydawanie publikacji oraz prowadzenie prac badawczych pracowników i studentów uczelni w tematyce, stanowiącej przedmiot porozumienia i będących w zainteresowaniu stron.
(ESZ)
 pwsz z nsk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze strony PWSZ umowę podpisał rektor Piotr Jurek.

REKLAMA

Kliknij tutaj