https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Rozmawiali o autyzmie

 
3 kwietnia 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu odbyła się III konferencja szkoleniowa „Zrozumieć i pomóc. Dziecko z autyzmem w szkole i w środowisku”, zorganizowana przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną z siedzibą w Walimiu.
 
Każdego roku 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu. Dzień ten został ustanowiony w 2008 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, które uznało autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata – obok raka, cukrzycy czy AIDS. Eksperci podkreślają, że autyzm jest najczęściej występującym zaburzeniem rozwojowym i alarmują, że dzieci z autyzmem każdego roku będzie przybywać.
– Zorganizowaną z tej okazji konferencją, pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Wałbrzyskiego Jacka Cichury, chcieliśmy przybliżyć świat dzieci ze spektrum autyzmu, by móc skuteczniej uczyć i wychowywać je ku samodzielności. Mam nadzieję, że udział w konferencji poszerzy Państwa wiedzę i wzbogaci warsztat pracy – wyjaśnia Regina Marciniak, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z siedzibą w Walimiu.
Tematyka III konferencji szkoleniowej „Zrozumieć i pomóc. Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole i środowisko” wpisywała się w szereg inicjatyw organizowanych na całym świecie w związku z obchodami Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu. Ich celem jest zwrócenie uwagi społecznej na problemy osób z autyzmem i problemy ich rodzin.
– W konferencji wzięło udział ponad stu uczestników. Wśród nich byli przedstawiciele kuratorium oświaty, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, wychowawcy oraz rodzice dzieci z autyzmem. Konferencję otworzył Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Jacek Cichura. Wykładowcy – specjaliści z dziedziny psychiatrii, logopedii klinicznej, terapii zaburzeń integracji sensorycznej, pedagogiki specjalnej, psychologii – zaprezentowali zagadnienia, które przybliżyły uczestnikom świat dzieci ze spektrum autyzmu. Autyzm to inny sposób myślenia i postrzegania świata. By móc skuteczniej uczyć i wychowywać dzieci z autyzmem, trzeba posiadać szeroką wiedzę na temat specyfiki zaburzenia oraz poznać każde dziecko z taką diagnozą. Liczna obecność świadczy o dużym zainteresowaniu tematyką konferencji, którą można było również śledzić na żywo na profilu Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z siedzibą w Walimiu na Facebooku. Wideokonferencja zgromadziła publiczność liczącą 482 osoby. Uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz materiały szkoleniowe, zawierające między innymi poradnik na temat pracy z uczniem ze spektrum autyzmu – dodaje dyrektor Regina Marciniak.
(RED)
 
SONY DSC
Dyrektor PPPP Regina Marciniak i starosta wałbrzyski Jacek Cichura otworzyli konferencję.

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close