https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Tarnacki miał rację

 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego, nakładającą na radnego powiatowego Marka Tarnackiego karę za zajęcie pasa drogi powiatowej w Czarnym Borze bez zgody zarządcy drogi.
 marek tarnacki
 
 
 
 
 
 
Przypomnijmy: w styczniu 2016 r. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego stwierdził, że „radny Marek Tarnacki dokonał zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3366 D – ul. Wałbrzyska w Czarnym Borze poprzez wygrodzenie terenu zielonego o powierzchni 714 m² działki nr 70/2 Obręb nr 2 Czarny Bór ogrodzeniem z drutu pod napięciem i drutu kolczastego zamontowanych na słupkach drewnianych bez zezwolenia zarządcy drogi”. Zarząd P\powiatu wszczął postępowanie administracyjne przeciwko radnemu Tarnackiemu tłumacząc, że „zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi jest zabronione i skutkuje nałożeniem kary pieniężnej stanowiącej 10-krotność opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego”. Poza tym zarząd powiatu złożył wniosek o wygaszenie mandatu radnego Tarnackiego, uzasadniając go „wykorzystywaniem mienia powiatu pod działalność gospodarczą”.
Rada Powiatu Wałbrzyskiego nie zgodziła się na wygaszenie mandatu, a Marek Tarnacki odwołał się od decyzji zarządu powiatu, nakładającej na niego karę w wysokości 10 710 zł, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, które – decyzją z 2 lutego 2017 r. – uchyliło ją w całości i przekazało do ponownego rozpatrzenia.
– W ocenie Kolegium organ pierwszej instancji w ogóle nie przeprowadził postępowania dowodowego, mającego na celu wykazanie, że ogrodzenie z drutu kolczastego wraz z elektrycznym pastuchem znajdowało się w pasie drogowym. (…) Potwierdzić należy, że przy wydawaniu zaskarżonej decyzji doszło do naruszenia artykułu 40, ustęp 12, punkt 1 i 2, artykułu 4, punkt 1 Ustawy o drogach publicznych oraz artykułu 7 KPA poprzez nieudowodnienie, bezzasadne uznanie, że odwołujący się zajął pas drogowy – czytamy w uzasadnieniu decyzji SKO.
Robert Radczak

REKLAMA

Kliknij tutaj