https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Warunkowe umorzenie

Zakończył się proces w sprawie funkcjonariusza z Komisariatu I Policji w Wałbrzychu, który został oskarżony o spowodowanie 29 maja 2015 roku wypadku drogowego, w wyniku którego dwie osoby odniosły poważne obrażenia ciała, skutkującego – jak się później okazało – trwałym uszczerbkiem na zdrowiu (w jednym przypadku sięgającym 23%).
 policja_radiowoz
 
 
 
 
 
 
Prokuratura, która z mocy obowiązujących przepisów, wszczęła w tej sprawie postępowanie i skierowała akt oskarżenie, wystąpiła jednocześnie z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania. Pierwsze posiedzenie sądu (pisaliśmy o tym  w nr 3/2017 Tygodnika DB 2010) miało miejsce 24.01.2017 r., ale wówczas sąd postanowił odrzucić wniosek i wyznaczył termin kolejnego posiedzenia na dzień 14 marca. W efekcie przesłuchania pokrzywdzonych, sprawcy zdarzenia, jak i w oparciu o przedstawione sądowi dowody w sprawie, sąd orzekł o warunkowym umorzeniu postępowania z wyznaczeniem dla oskarżonego okresu próby na czas jednego roku, a także nakazał mu wypłacenie stosownego zadośćuczynienia finansowego. Wydanie takiego orzeczenia było możliwe dzięki temu, że pokrzywdzeni wnioskowi prokuratury się nie sprzeciwiali, oskarżony przyznał się do zarzucanego mu czynu i wyraził głębokie ubolewanie, że do takiego zdarzenia doszło, a także pokrzywdzonych przeprosił, a jego postawa i dotychczasowe postępowanie uzasadniają przypuszczenie, że – pomimo umorzenia postępowania – będzie on przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.
Jak wykazało prowadzone dochodzenie i do czego przyznał się sam sprawca, bezpośrednią przyczyną wypadku była nadmierna szybkość i jego zmęczenie wyczerpującymi działaniami policyjnymi, po których wracał do swojej jednostki. Warto wspomnieć, że dzięki takiemu orzeczeniu funkcjonariusz ten w dalszym ciągu traktowany jest jako osoba niekarana, co gwarantuje mu, że jego przełożeni nie będą mogli podjąć decyzji o zwolnieniu go ze służby. Oczywiście wydane przez sąd orzeczenie nie zamyka pokrzywdzonym dochodzenia dalszych swoich roszczeń w drodze procesu cywilnego.
Janusz Bartkiewicz

REKLAMA

Kliknij tutaj