https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Akcja wystawka

herb czarnego boru
 
 
 
 
 
 
 
Urząd Gminy Czarny Bór wraz z firmą Alba Dolny Śląsk sp. z o. o.  w Wałbrzychu, organizują w dniach na terenie gminy Czarny Bór zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, tj. zużytych mebli, dywanów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Harmonogram odbioru:  20.03.2017 r. – Jaczków, przy sklepie, Jaczków 26; 20.03.2017 r. – Witków, przy budynku szkoły (Witków 89); 20.03.2017 r. – Witków, przy budynku GOK (Witków 13). Odpady należy umieszczać w kontenerach w wyznaczonych wyżej miejscach.
Uwaga! Opony ciężarowe oraz części samochodowe, styropian, papa, eternit oraz inne odpady budowlane, niekompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny nie będą odbierane. Odpady wystawione po wyżej wymienionych terminach także nie będą odebrane.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj