https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nowa rada młodzieżowa

mlodziezowa rada szczawna 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W sali kameralnej Teatru Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju odbyła się uroczysta sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju, podczas której młodzi rajcy złożyli uroczyste ślubowanie, otrzymali zaświadczenia o wyborze i listy gratulacyjne. Młodzieżowa Rada powołana została uchwałą  nr X/43/15 z 25 maja 2015 r. Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju, zgodnie z którą w jej skład wchodzi 16 uczniów, wybranych w placówkach oświatowych Szczawna-Zdroju. I sesja odbyła się 17 czerwca 2015 roku. W pierwszej sesji w 2017 r. wzięli udział wybrani w głosowaniu uczniowie ze szkoły podstawowej: Zofia Derkacz, Maksymilian Ginda, Hanna Pantol, Maciej Płonka, z gimnazjum: Izabella Zaborowska, Jolanta Talerzowska, Oliwia Pindral, Jerzy Kieras, Wojciech Roman, a z Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie: Anna Szczęsna, Katarzyna Poros, Anna Nosal, Magdalena. W tajnym głosowaniu przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej wybrano Izabellę Zaborowską, natomiast wiceprzewodniczącymi zostały: Anna Nosal, Oliwia Pindral, Katarzyna Poros i Anna Szczęsna. W sesji wzięli udział przedstawiciele władz Szczawna – Zdroju oraz dyrektorzy szkół i placówek kulturalnych. Z uwagi na duże zainteresowanie młodzieży udziałem w pracach młodzieżowej rady, na Rada Miejska Szczawna -Zdroju podjęła uchwałę o zwiększeniu liczby radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej do 20. Według nowego podziału 6 mandatów przewidziano dla przedstawicieli Miejskiej Szkoły Podstawowej, a po 7 mandatów dla przedstawicieli z Publicznego Gimnazjum i Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie.
(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty