https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Będą kontrole pieców

koty boguszow mieszkanie pana leona 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z uwagi na rosnącą liczbę zgłoszeń dotyczących  spalania odpadów komunalnych, w trosce o zdrowie mieszkańców i środowisko naturalne, burmistrz Boguszowa – Gorc upoważnił funkcjonariuszy straży miejskiej do przeprowadzania kontroli oraz pobierania próbek z urządzeń grzewczych w lokalach i budynkach mieszkalnych oraz w miejscach wykonywania działalności gospodarczej. Kontrole mają na celu wspieranie działań ochrony środowiska oraz utrzymanie prawidłowego stanu higieniczno-sanitarnego w mieście. Straż miejska przyjmuje zgłoszenia o nieprawidłowościach oraz udziela wszelkich informacji dot. kontroli – tel. 74 844 92 93.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj