https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pomagają dzieciom i rodzicom rozwiązywać problemy

zdjecie pppp
 
 
 
 
 
 
Problemy wychowawcze? Trudności w nauce? Podejrzenie autyzmu, dysleksji rozwojowej, wady wymowy? Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej z siedzibą w Walimiu opowiedział nam jak rozwiązać te problemy.
 
Rodzice nie zawsze wiedzą, że bezpłatną diagnozę i pomoc mogą uzyskać w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy al. Wyzwolenia 24 w Wałbrzychu (budynek Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu).
Żeby skorzystać z pomocy poradni, nie potrzeba żadnego skierowania – ani od lekarza, ani ze szkoły. Co więcej, nie mamy obowiązku szkoły czy przedszkola informować, że idziemy z dzieckiem do poradni. Zawsze jednak doradzamy rodzicom, aby przekazali szkole lub przedszkolu wyniki badań.
Poradnia obejmuje opieką dzieci wg rejonu. Mniejsze, nie uczęszczające do przedszkola – według ich miejsca zamieszkania -powiat wałbrzyski, przedszkolaków i uczniów – zgodnie z lokalizacją ich placówek.
Warto zapisać dziecko jak najszybciej po zauważeniu jakichś problemów. Staramy się, żeby czas oczekiwania nie wynosił dłużej niż 2 tygodnie, dzięki czemu w możliwie szybkim czasie rozpoczynamy proces diagnozy i wsparcia dziecka oraz jego rodziców. Jest to tym bardziej istotne, że zwykle nie wystarcza jedna wizyta.
Każde dziecko najczęściej badane jest przez dwóch specjalistów. W przypadku maluchów są to: psycholog i logopeda/pedagog. Dziećmi szkolnymi najczęściej zajmuje się psycholog i pedagog. Często prosimy również o przeprowadzenie badań lekarskich, które – na przykład – wykluczy wadę słuchu w przypadku malucha, który ma problem z mówieniem lub wadę wzroku u dzieci mających trudności z czytaniem.
 
Pomóc dziecku i rodzicom
Bardzo często powodem wizyty w poradni są trudności wychowawcze i problemy wieku dorastania. Na przykład: uczeń przez wiele miesięcy odmawia chodzenia do szkoły, siedzi w domu (nie należy tego mylić z „banalnymi” wagarami). I znów – podstawą jest diagnoza. Prosimy o konsultację psychiatry, bo w grę może wchodzić depresja. Jeśli nie ma potrzeby leczenia psychiatrycznego, proponujemy terapię psychologiczną.
W każdej sytuacji, konieczne jest zaangażowanie rodziców czy opiekunów oraz nauczycieli. Specjaliści z poradni nie rozwiążą problemów dziecka bez konsekwentnego i aktywnego współdziałania rodziny. Dlatego oferujemy jej nasze wsparcie i pomoc fachowców.
 
Wybór szkoły i dalszej kariery
Wciąż zbyt rzadko rodzice i dzieci korzystają z naszego poradnictwa edukacyjno- zawodowego. A przecież konsekwencje wyboru niewłaściwej szkoły, a potem także studiów, mogą być dramatyczne. Każde dziecko coś umie i lubi robić, ma jakieś predyspozycje – czasami trzeba mu pomóc w ich odkryciu i rozwijaniu!
W poradni możemy przeprowadzić testy predyspozycji, skonsultować wybór szkoły ponadgimnazjalnej i przyszłych studiów, a czasami skłonić do rezygnacji ze źle obranej drogi. Nasi najstarsi podopieczni to maturzyści. Marzenie o byciu lekarzem nie zawsze wystarcza, żeby podjąć i ukończyć trudne studia medyczne i sprawdzić się w tym zawodzie, a dziecko znakomitych prawników nie zawsze chce i może iść śladami rodziców…
Co ciekawe, gdy przeprowadzamy testy predyspozycji, dość często okazuje się, że młody człowiek, który jest przekonany, że jest stworzony – na przykład – do zawodu dziennikarza, ma mylne wyobrażenie o specyfice wykonywania tej pracy, oparte na dawno nieaktualnych stereotypach lub na tym, co pokazują w jakimś serialu. W poradni następuje korekta tych wyobrażeń. Mamy wtedy do czynienia z dwoma typami reakcji: jedni mówią, że muszą w takim razie przemyśleć swoje plany na przyszłość, inni stwierdzają: „a jak i tak pójdę na dziennikarstwo!”.
 
Także dla genialnych
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna jest miejscem, w którym można uzyskać odpowiednie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub indywidualnego nauczania, których wydanie jest uzasadnione specjalnymi potrzebami rozwojowymi lub zdrowotnymi na każdym etapie rozwoju.
Przykładowo, opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka niepełnosprawnego daje prawo do 4-8 godzin bezpłatnego wsparcia (rehabilitacja, terapia tzw. wczesne wspomaganie rozwoju – u nas na miejscu) umożliwia również przyjęcie do przedszkola specjalnego. Orzeczenia poradni są także niezbędne, aby uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi miał prawo do dostosowań przy zdawaniu egzaminów zewnętrznych. Wydajemy także opinie o odroczeniu obowiązku szkolnego i dotyczące nauczania domowego, które – choć wciąż stanowią minimalny procent w porównaniu z tradycyjnym szkolnym – staje się coraz modniejsze.
Bywa, że trafiają do nas dzieci z wybitnymi zdolnościami, ogólnymi czy kierunkowymi. A przecież fachowiec z poradni jest w stanie doradzić jak te zdolności rozwijać, co może zrobić szkoła, jak postępować, żeby nie zaprzepaścić unikalnych talentów i predyspozycji.
 
Prawo pierwszej diagnozy
Do poradni trafiają zarówno dzieci ze stosunkowo niewielkimi problemami, jak i te, których całe przyszłe życie zależy od trafnego rozpoznania przyczyn ich problemów. To nakłada na nas ogromną odpowiedzialność – diagnoza musi być trafna! Jeśli zatem czasami rodzicom wydaje się, że badania trwają zbyt długo, że zlecamy zbyt wiele dodatkowych konsultacji, zapewniam, że w robimy to w trosce o ich dziecko. Od diagnozy bowiem zależy dalsze postępowanie, w tym formy terapii. Jeśli – odwołując się do wcześniej przytoczonego przykładu – uznamy, że dziecko, które nie chce chodzić do szkoły, jest po prostu leniwe albo chorobliwie nieśmiałe, a nie upewnimy się, że w grę nie wchodzą zaburzenia psychiczne, wszelkie działania będą bezskuteczne i mogą tylko pogorszyć sytuację.
 
Rozwód? Nie graj dzieckiem!
Rodzice, którzy podjęli decyzję o rozstaniu, mają oczywiście prawo skorzystać z naszej pomocy. Pod jednym wszakże warunkiem: że nie robią tego po to, żeby zyskać przewagę nad partnerem, z którym są silnie skonfliktowani, a dziecko jest tylko pionkiem w tej grze. Wtedy zwykle mama opowiada własną historię, tata – własną i każde z nich domaga się zaświadczeń, opinii dla sądu. Niektórzy otwarcie mówią, że mecenas doradził im, żeby wzięli jakiś „papier” z poradni, wskazujący rzecz jasna, że dziecko jest bardziej przywiązane do mamy/taty, albo że któreś z rodziców ma na nie zły wpływ itp. W takich kwestiach wskazane są badania w Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym przy Sądzie Rodzinnym, który ma kompetencje, by takie kwestie rozstrzygać. My możemy wesprzeć dziecko, jeśli rozwód rodziców ma na nie dramatyczny wpływ, a matka i ojciec zgodnie podejmą decyzję w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Nie możemy natomiast decydować, czy weekend ma spędzać z tatą czy z mamą.
 
Nie czekaj na dramat
Wielkim powodzeniem cieszy się prowadzona przez nas Szkoła dla Rodziców. Zajęcia trwają przez trzy miesiące, spotkania odbywają się raz w tygodniu. Bardzo się cieszę, że rodzice chcą podnosić swoje kompetencje, lepiej rozumieć problemy dzieci.
W naszej poradni mamy również terapię logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną, dla dzieci z dysleksją, a także zajęcia grupowej terapii dla dzieci. Prowadzimy wiele zajęć warsztatowych i psychoedukacyjnych dla uczniów w szkołach i placówkach oraz szereg innych działań, adresowanych do nauczycieli i rodziców. Wszystko – podkreślam to jeszcze raz – jest całkowicie bezpłatne, bo finansowane z budżetu powiatu wałbrzyskiego.
Myślę, że poradnia psychologiczno-pedagogiczna to miejsce, które nie powinno się kojarzyć wyłącznie z rozwiązywaniem dramatycznych problemów czy – tym bardziej – tylko z wydawaniem opinii. Jest to miejsce, w którym pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci są w stanie zapobiec wielu problemom szkolnym i wychowawczym. Wystarczy przyjść do nas odpowiednio wcześnie.
 
Co jeszcze
Dzięki zaangażowaniu Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego cały czas uzupełniamy bazę dydaktyczno-naukową o nowe narzędzia pracy. Mamy nowoczesne gabinety, salę terapii sensorycznej i rehabilitacji. Mamy też wspaniałą kolorową poczekalnię, gdzie rodzice czekając na swoje pociechy czytają sobie prasę, albo oglądają telewizję.
 
INSTRUKCJA: Jak przygotować się do wizyty w poradni?
Sprawdź, która poradnia obsługuje rejon, w którym mieszkasz lub w której dziecko chodzi do szkoły.
Umów się na wizytę telefonicznie albo osobiście.
Nie potrzebujesz żadnego skierowania.
Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.
Staraj się określić precyzyjnie, jakiej pomocy oczekujesz.
Zbierz wszelkie zaświadczenia czy wyniki badań, które już masz.
Spisz w punktach problemy, o których chcesz porozmawiać w poradni. Zabierz tę kartkę na wizytę, żeby w czasie rozmowy nic ci nie umknęło.
Uprzedź dziecko o planowanej wizycie, powiedz, że idziecie do poradni, żeby dowiedzieć się, jak dać sobie wspólnie radę z problemami. Wizyta w poradni nie może być straszakiem czy karą za niewłaściwe zachowanie. Nie używaj słowa badanie, gdyż to kojarzy się dziecku z wizytą u lekarza, raczej jest to spotkanie/rozmowa.
Nawet, jeśli wydaje ci się, że wiesz, na czym polega problem twojego dziecka, wypełnij skrupulatnie wszystkie zalecenia dotyczące dodatkowych badań czy opinii.
Problemy nie rozwiążą się po jednej wizycie – nastaw się na regularny kontakt z poradnią.
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna służy nie tylko do rozwiązywania problemów z „trudnymi” dziećmi, ale także do wspierania rozwoju dzieci wybitnie uzdolnionych, czy badania predyspozycji przed podjęciem decyzji o dalszym kształceniu. Korzystaj z tej możliwości!
regina marciniak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regina Marciniak
dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

REKLAMA

Kliknij tutaj