https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zawodowy Dolny Śląsk

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczawnie Zdroju, dla którego Powiat wałbrzyski jest organem prowadzącym, znalazł się w grupie szkół objętych projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. Zawodowy Dolny Śląsk.
 
Projekt zakłada realizację 5 modułów skierowanych do młodzieży szkół zawodowych. Są to : zajęcia laboratoryjne na Politechnice Wrocławskiej dla uczniów i nauczycieli, współpraca szkolnych kół branżowych z kołami naukowymi Politechniki Wrocławskiej, staże zawodowe dla uczniów oraz doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt. Wszystkie zadania sfinansowane będą ze środków zewnętrznych – łącznie z wyjazdami kadry i młodzieży na zajęcia laboratoryjne na Politechnikę Wrocławska. Staże będą płatne dla młodzieży i dla pracodawców, którzy zdecydują się przyjąć uczniów szczawieńskiej szkoły, bowiem pracodawcy otrzymają zwrot kosztów szkolenia w ramach stażu.
Projekt realizowany będzie przez dwa lata tzn. od 2017 do 2018 roku, a całkowity koszt dofinansowania dla Powiatu Wałbrzyskiego wynosi 131 700 zł. Projekt jest projektem systemowym, przygotowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i DODN we Wrocławiu.
(AB)
Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.
Zespol Szkol Szczawno Zdroj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczawnie Zdroju będzie współpracował z Politechniką Wrocławską.

REKLAMA

Kliknij tutaj