https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pomagają dzieciom i rodzicom

Wysoko wykwalifikowana kadra, nowoczesne metody działania przy użyciu specjalistycznych urządzeń w przyjaznych gabinetach – to atuty Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wałbrzychu. Placówka oferuje bezpłatną pomoc dla dzieci zamieszkałych w powiecie wałbrzyskim od urodzenia do zakończenia edukacji. Wspiera placówki oświatowe i ich działalność wychowawczo – edukacyjną, również udziela pomocy rodzicom i opiekunom poprzez treningi, warsztaty, terapię rodzinną.
pppp biofeedback
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego systematycznie wspiera działalność Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wałbrzychu, która udziela specjalistycznej pomocy dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom. Członkowie zarządu rozumieją rosnące potrzeby środowiska w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, co znajduje odzwierciedlenie w finansowaniu działalności poradni. Regina Marciniak – od września 2015 r. dyrektor placówki, dzięki środkom finansowym otrzymanym z budżetu powiatu, rozszerza ofertę poradni o nowe usługi. W bieżącym roku szkolnym zostały zakupione nowe sprzęty rehabilitacyjne, pomoce diagnostyczne i terapeutyczne. Wzbogacona baza i fachowa kadra sprawiają, że z usług poradni korzystają coraz młodsze dzieci.
Jedną z nowych form terapii jest EEG Biofeedback, czyli nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu. Metoda ta powstała w latach 60-tych ubiegłego wieku, w ośrodku szkoleniowym NASA. Była ona wykorzystywana podczas szkolenia pilotów i astronautów, a uznano ją za czynnik eliminujący negatywny wpływ stresu na ich psychikę i jakość wykonywania zadań. Obecnie weszła na stałe do medycyny klinicznej.
Biofeedback, czyli biologiczne sprzężenie zwrotne, polega na dostarczeniu człowiekowi informacji zwrotnej (feedback) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Dzięki sprzężeniu zwrotnemu, pacjent wie, kiedy wzrasta aktywność jego mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, a kiedy dominują niepożądane pasma. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu, a dzięki temu tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonowały efektywnie.
Podstawą terapii jest wykorzystywanie „plastyczności mózgu”, polegającej na zdolnościach komórek nerwowych mózgu do trwałych przekształceń funkcjonalnych. Jest to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy, uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej. Stosując EEG Biofeedback możemy polepszyć czynność bioelektryczną mózgu wraz z ukierunkowaniem i wzmocnieniem koncentracji uwagi, hamowaniem stanów nadmiernego pobudzenia, stanów nadmiernego hamowania lub obu jednocześnie. W zależności od problemów, trenowane są różne zakresy częstotliwości fal mózgowych, Jest to metoda wolna od jakichkolwiek działań ubocznych. Biofeedback przeznaczony jest dla osób zdrowych i osób z zaburzeniami koncentracji uwagi, nadpobudliwości psychoruchowej, problemami w nauce i zachowaniu. Trening wzmacnia zapamiętywanie, sprawia, że nauka jest efektywniejsza, poprawia się kondycja umysłowa i fizyczna.
Terapia EEG Biofeedback w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest bezpłatna. Zgłoszenia dzieci z terenu działania placówki przyjmowane są w sekretariacie poradni przy alei Wyzwolenia 24 w Wałbrzychu (I piętro, pokój nr 142).
(AS)

REKLAMA

Kliknij tutaj