https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

O wodzie i sokołach

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Wspólnoty Samorządowej Podzamcze, omawiano realizację programu ochrony środowiska w Wałbrzychu do 2018 r. oraz programu „Zielony Wałbrzych 2020”.
 
W dyskusji wskazano na krytyczne opinie mieszkańców osiedla dotyczących wzrostu zanieczyszczenia płynących przez miasto Pełcznicy i Szczawnika, mimo zainstalowanych kolektorów odprowadzania ścieków komunalnych. Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej poinformował, że realizowana jest modernizacja systemu ścieków komunalnych. Spowoduje ona, że za rok możliwe będzie zarybienie wód Szczawnika, płynącego malowniczym wąwozem w pobliżu zamku Książ. Prezydent omówił też możliwość wykorzystania zasobu wód zalegających w byłych kopaniach węgla. Według szacunków, wody te mogłyby po ich uzdatnieniu w pełni zaspokoić potrzeby mieszkańców.
Plagą osiedla są gołębie, których „działalność” bardzo niekorzystnie wpływa na estetykę osiedla i utrudnia życie jego mieszkańcom. Obronić przed nimi mogą… sokoły. Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA Franciszek Waśniowski, zobowiązał się do zainstalowania na najwyższym kominie przedsiębiorstwa platformy lęgowej dla sokołów wędrownych. Będzie ona wyposażona w kamerę podglądową „on line”, dzięki której mieszkańcy będą mogli obserwować na żywo rodzinę sokołów, gdy założą gniazda. Z kolei miejski ogrodnik Michel Liguz, zobowiązał się do zasadzenia krzewów wzdłuż al. Podwale w celu zasłonięcia zeszpeconej przez graffiti elewacji ciągu garaży.
Oprócz wymienionych osób, w posiedzeniu RWS uczestniczyli: wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wałbrzycha Artur Torbus, przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury UM Małgorzata Wiłkomirska, wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Jerzy Ignaszak, wiceprezes Okręgu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców Ryszard Skrzyński oraz prezesi spółdzielni mieszkaniowych „Podzamcze” Tadeusz Choczaj oraz „Poniatów” Dariusz Mankiewicz.
Andrzej Basiński
 szelemej-i-frajnagiel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej i przewodniczący RWS Podzamcze Jerzy Frajnagiel.

REKLAMA

Kliknij tutaj