https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Rozmowy o mieście

bogdan-kozuchowicz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problemy ogólnomiejskie, a nie związane bezpośrednio z Osiedlem Piastowskim zdominowały kolejne spotkanie burmistrza oraz radnych Świebodzic z mieszkańcami miasta. W holu Publicznego Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Świebodzicach pojawiło się kilkanaście osób, a wśród nich także reprezentanci Młodzieżowej Rady Miejskiej i przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach z prezes Elżbietą Krzan. Spotkanie otworzył burmistrz Bogdan Kożuchowicz, prezentując stan przygotowań gminy do aplikowania o wsparcie unijne, które rusza z początkiem 2017 roku. Po tym wstępie nastąpiła główna część spotkania, czyli pytania od mieszkańców. Były one bardzo zróżnicowane, ale co ciekawe nie dotyczyły w ogóle spraw związanych bezpośrednio z Osiedlem Piastowskim, ale zdecydowanie kwestii mających znaczenie dla całego miasta. Kolejne spotkanie odbędzie się 30 listopada (środa), Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Ofiar Oświęcimskich 48, godz. 18:00.
(AB)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty