https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wizytowali placówki oświatowe

Zgodnie z realizacją planu pracy Komisji Oświaty, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu przyjętym na drugie półrocze 2016 r. członkowie komisji 22 listopada wzięli udział w wizytacji powiatowych placówek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z przyjętym harmonogramem.
kwiatkowski-wizytacja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podczas wizyty w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju, Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Siodle oraz Wielofunkcyjnej Placówce Wychowawczej „Dom Dziecka Catharina”, komisja miała możliwość zobaczenia większości pomieszczeń w wybranych placówkach. Były to min. gabinety terapeutyczne, internaty, pomieszczenia szkół, wybrane sale lekcyjne, czy też pokoje wychowanków, kuchnie oraz pomieszczenia administracji. Podczas wyjazdowej komisji jej członkowie zapoznali się ze strukturą każdej placówki, a także została im przybliżona problematyka związana z funkcjonowaniem odwiedzanych jednostek. Z ramienia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego pracę koordynował wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski.
(MB)
 
Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
 

REKLAMA

Kliknij tutaj